Hlavná

Myokarditída

Cerebrálna ateroskleróza

Cerebrálna ateroskleróza je:
Chronické cirkulačné zlyhanie mozgu je pomaly progresívne, čo vedie k rastúcemu všeobecnému porušovaniu mozgových štruktúr a funkcií.

Cerebrálna ateroskleróza jej príčin a pôvodu.
Ateroskleróza, arteriálna hypertenzia a ich kombinácia. Menej vaskulárneho zápalu (vaskulitída). Základom pôvodu je rozpad prietoku krvi v látke v mozgu, porušenie mechanizmov samoregulácie mozgovej cirkulácie, nesúlad jej metabolických potrieb, rozvoj hladovania kyslíkom, ktorý je sprevádzaný porušením systémového obehu.

Faktory prispievajúce k progresii: psycho-emocionálne preťaženie, nehybnosť, obezita, nadmerné požívanie alkoholu, osteochondróza krčnej chrbtice so syndrómom vertebrálnych artérií, iné telesné ochorenia.
KLIKNITE NA ČO SI PREČÍTAJTE ČO JE ATHEROSKLERÓZA

Prevalencia mozgovej aterosklerózy: Obvykle diagnostikovaná vo veku 50-60 rokov.

Prognóza mozgovej aterosklerózy: Rýchlosť tvorby neurologických porúch môže byť rôzna. Rozlišujú sa „nepriaznivé“ varianty cerebrálnej aterosklerózy: rýchlo progresívna, pomaly progredujúca so záchvatmi a prechodnými poruchami cirkulácie mozgu a najčastejšie s cerebrálnou aterosklerózou - pomaly progresívnym priebehom.

Prietok má pomaly progresívny charakter. Rad faktorov môže urýchliť a zhoršiť priebeh cerebrálnej aterosklerózy: traumy, infekcie, intoxikácie, dekompenzácie srdcovej aktivity, emocionálneho a intelektuálneho preťaženia a porúch v mozgovom obehu. Rozlišujú sa tri stupne cerebrálnej aterosklerózy: I - stredne ťažká; II - vyslovované, III - vyslovované. S rýchlo sa vyvíjajúcim variantom priebehu sa v priebehu 5 rokov vyvíja výrazná cerebrálna ateroskleróza. Relatívna stabilizácia stavu je možná na pozadí pretrvávajúcich neurologických príznakov, ale charakteristickejšia je progresia s opakovanými krízami a prechodnými ischemickými záchvatmi. Charakteristické zvýšenie klinických prejavov so stúpajúcim vekom pacientov, čo odráža vstup kardiovaskulárnych a iných patológií vnútorných orgánov. U pacientov s arteriálnou hypertenziou s nepriaznivým priebehom je rýchla progresia ochorenia.

Cerebrálna ateroskleróza prvého štádia (1 stupeň) -

Mierne výrazný stupeň. Je vyjadrený vývojom "neurastenického" syndrómu a prevahou subjektívnych prejavov. Toto štádium je charakterizované sťažnosťami na zhoršenie pamäti, zníženým výkonom, bolesťami hlavy a ťažkosťami v hlave, závratmi, poruchami spánku, celkovou slabosťou, únavou a nepozornosťou. Často sú tieto príznaky únavy sprevádzané sťažnosťami na: bolesť v oblasti srdca, búšenie srdca, dýchavičnosť, bolesť kĺbov a chrbtice atď.

Druhým nevyhnutným kritériom na stanovenie diagnózy aterosklerotického encefalopatického štádia 1 je identifikácia neurológom pri skúmaní rozptýlených organických symptómov poškodenia nervového systému, z ktorých mnohé sú svojou povahou variabilné.

Neuropsychologické štúdie potvrdzujú prítomnosť asténie, zníženie krátkodobej pamäte, pozornosť. Psychologické testovanie odhaľuje pokles pozornosti a pamäte, pokles množstva vnímaných informácií. Kritika zachránená. V tomto štádiu, spravidla pri správnej liečbe, je možné znížiť závažnosť alebo elimináciu individuálnych symptómov. Sociálna disadaptácia je minimálna, pacient má len emocionálne alebo fyzické preťaženie.

Cerebrálna ateroskleróza druhého štádia (2 stupne) -

Výrazná fáza. Vyjadruje to skutočnosť, že spolu s vnútornými nepríjemnými pocitmi sa objavujú objektívne znaky. Výkon sa postupne znižuje, zvyšuje sa únava, poruchy spánku a pamäte. Pacienti prestávajú všímať svoje chyby a často preceňujú svoje skutočné schopnosti.

V neurologickom stave sú definované jasné príznaky charakteristické pre organické lézie určitých štruktúr mozgu (ako sú symptómy parkinsonizmu).

Cerebrálna ateroskleróza tretieho štádia (3 stupne) -

Výrazne vyjadrené štádium. Sťažnosti nemusia byť, alebo pozornosť na nedostatok sťažností. Počas neurologického vyšetrenia sa zaznamenalo váženie predtým existujúcich príznakov. Pacienti vyjadrili prudký pokles inteligencie, slabosť, sploštenie emócií. Bolesť hlavy, závraty, hluk v hlave, poruchy spánku sú konštantné.
Symptómy predstavujú určité klinické syndrómy: nedostatočnosť motorickej cesty - pyramidálny syndróm; otras a nestabilita - ataktický syndróm; pseudobulbar, vaskulárny parkinsonizmus, psychóza, vaskulárna demencia.

Cerebrálna ateroskleróza - diagnostické kritériá

1. Charakteristické prejavy v prítomnosti kauzálneho vaskulárneho faktora.

2. Progresia neurologických prejavov (príznaky, ktoré neurológ vidí a opisuje).

3. Obraz počítačovej tomografie (CT) (závažnosť zmien závisí od štádia dyscirkulačnej encefalopatie DEP): v 1 štádiu normálneho CT alebo minimálnych príznakov atrofie mozgu, v štádiu 2 - malé ložiská s nízkou hustotou, expanzia komorového systému a trhliny hemisfér v dôsledku atrofického procesu v štádiu 3 - viacnásobné ohniská rôznych veľkostí v hemisférach, závažná atrofia, pokles hustoty bielej hmoty (leukoareóza).

4. Na REG - zmeny charakteristické pre aterosklerózu, arteriálnu hypertenziu, v závislosti od štádia cerebrálnej aterosklerózy.

5. Ultrazvuk Doppler, vrátane transkraniálnych, príznakov stenózy a menej často oklúzie extra- a intrakraniálnych artérií (zistené u 80% pacientov).

6. Zvýšená viskozita krvi, agregácia erytrocytov a krvných doštičiek, deformácia erytrocytov, dyslipoproteinémia, hlavne v dôsledku zvýšenia obsahu triglyceridov.

7. Výsledky neuropsychologického výskumu.

Mozgový aterosklerózny tok a prognóza

Vo všeobecnosti je možné rozlíšiť: stabilný, pomaly progresívny (s paroxyzmami a PNMK a bez vaskulárnych epizód), paroxyzmálny, rýchlo progresívny priebeh. Stabilné a pomaly progresívne charakteristické pre prvú fázu mozgovej aterosklerózy, ktorá môže trvať 7-12 rokov. S rýchlym progresívnym variantom sa vyvinú 2 alebo 3 štádiá cerebrálnej aterosklerózy za menej ako 5 rokov ochorenia. V štádiu 2 je tiež možná relatívna stabilizácia proti pozadiu neurologického deficitu, hoci je charakteristickejšia stabilná progresia s opakovanými krízami a prechodnou ischémiou. Charakteristické zvýšenie klinických prejavov s vekom pacientov, čo tiež odráža vstup cievnej a inej somatickej patológie. Rýchlejšia progresia neuropsychiatrických porúch je charakteristická pre arteriálnu hypertenziu s nepriaznivým priebehom. Klinická prognóza v štádiu 3 cerebrálnej aterosklerózy je nepriaznivá.

Cerebrálna ateroskleróza PRINCÍPY LIEČBY

Liečbu mozgovej aterosklerózy vykonávajú lekári, neurológovia, berúc do úvahy kauzatívny faktor, proti ktorému sa vyvíja cerebrálna ateroskleróza a súvisiace somatické ochorenia, za účasti terapeuta, kardiológa, psychiatra.

1. Zlepšenie mikrocirkulácie, výživy mozgu.

2. Zníženie hladiny cholesterolu v krvi.

3. Normalizácia krvných liekov.

4. Operačný zásah na veľkých cievach (so zúžením v systéme krčnej tepny viac ako 70% (alebo rozpadajúceho sa plaku) a opakovanou prechodnou ischémiou.

5. Ambulantné pozorovanie neurológa v poliklinike - štvrťročné vyšetrenia, terapeutické a preventívne opatrenia.

Pre lepší výsledok liečby kontaktujte svojho neurológa vo Volgograde.

CEREBRAL ATHEROSKLERÓZA, NEZAMESTNANOSŤ A LOKALIZÁCIA NA NEMOCNI, NEUROLOGISTI URČIA PRE NASLEDUJÚCE DÔVODY:

1. Potreba hospitalizácie a ambulantného vyšetrenia a liečby v dôsledku zvyšujúcej sa rýchlosti progresie
cerebrálna ateroskleróza.
2. Po prechodnej obehovej poruche (kríza, prechodná ischémia) v závislosti od povahy a závažnosti.
3. Po akútnom porušení mozgovej cirkulácie podľa typu mŕtvice.

Načasovanie dočasnej invalidity je ovplyvnené: štádiom cerebrálnej aterosklerózy, klinickými príznakmi ochorenia, profesiou a pracovnými podmienkami pacienta.

Cerebrálna ateroskleróza CHARAKTERISTIKA OBMEDZENIA ŽIVOTA

Stupeň invalidity závisí od vlastností neurologického deficitu, závažnosti duševných porúch, je do značnej miery determinovaný štádiom mozgovej aterosklerózy. Vo fáze 1 je životná aktivita často obmedzená z dôvodu zhoršenej adaptácie na vonkajšie vplyvy (výkyvy atmosférického tlaku, teploty atď.), Fyzického a psychického stresu, pracovného stresu atď. V 2, a najmä v 3. štádiu, je cerebrálna ateroskleróza spôsobená koordináciou, pohybové poruchy (pohyblivosť) v rôznom rozsahu. Paroxyzmálne poruchy (krízy, prechodná ischémia) ďalej obmedzujú životnú aktivitu a pracovnú schopnosť pacientov. Sociálne prispôsobenie pacienta je ťažké, pretože sa znižuje možnosť učenia sa nových poznatkov. S demenciou sa zhoršuje schopnosť adaptívneho správania, po ktorom sa zrušia zručnosti domácností, samoobsluha je narušená.

Cerebrálna ateroskleróza, KONTRAINDIKOVANÉ TYPY A PODMIENKY PRÁCE

1. Práca v kesóne, hot shope, v podmienkach značného fyzického a neuropsychického stresu, vystavenie toxickým látkam, v noci, ak je to možné, stresových situácií, potreba prijať zodpovedné rozhodnutia (hlavne v mozgovej ateroskleróze štádia I).
2. Práca súvisiaca s potrebou adekvátneho situačného správania, presných koordinovaných pohybov, dlhej chôdze as neuro-psychologickým stresom (najmä v štádiu 2 cerebrálnej aterosklerózy).

Cerebrálna ateroskleróza u pacientov s účinnou pracovnou silou
1. V 1 a menej často v štádiu 2 cerebrálnej aterosklerózy s priaznivým priebehom ochorenia (relatívna stabilizácia, pomalá progresia) a uspokojivé výsledky terapie.
2. S miernou dysfunkciou, zriedkavým a ľahkým narušením mozgového obehu (v prípade racionálneho zamestnávania alebo zavedením obmedzení v práci na odporúčanie lekárskej komisie kliniky).

Indikácie mozgovej aterosklerózy pre indikácie zdravotného postihnutia (MEDICAL SOCIAL EXPERTISE)

1. Kontraindikované typy a pracovné podmienky.

2. Rýchlo progresívny priebeh ochorenia.

3. Nemožnosť zamestnania v súvislosti s opakovanými akútnymi poruchami obehu, vrátane častého prechodného stavu, vývoja demencie.

CEREBRAL ATHEROSKLERÓZA - POŽADOVANÝ MINIMÁLNY PRIESKUM, VYMENOVANÝ NEUROLOGISTOM, PRIAMY NA OSVEDČENIE S ÚČELOM ZALOŽENIA SKUPINY ZABEZPEČENIA
1. Röntgenové snímky lebky a krčnej chrbtice.
2. Rheoencefalogram; EKG.
3. Glukóza, cholesterol a krvné tuky.
4. CT snímanie hlavy (ak je to možné).
5. Echo-KG.
6. Ultrazvuková dopplerovská sonografia hlavných tepien mozgu;
7. Údaje o vyšetrení očného lekára, terapeuta, psychiatra a iných špecialistov (v prípade potreby).
8. Výsledky experimentálneho psychologického výskumu.

Kritériá cerebrálnej aterosklerózy pre vznik zdravotného postihnutia

Skupina III: mierna invalidita v 1. štádiu (s obzvlášť nepriaznivými pracovnými podmienkami) a v 2. stupni cerebrálnej aterosklerózy (podľa kritéria obmedzenej schopnosti pracovať prvého stupňa).

Skupina II: významné obmedzenie vitálnej aktivity spôsobenej neurologickými poruchami, poruchami pamäti alebo opakovanými prichádzajúcimi obehovými poruchami a mŕtvicami.

Skupina I: rýchlo sa rozvíjajúci kurz, demencia, výrazné zhoršenie motorických funkcií, vážne obmedzovanie živobytia (podľa kritérií obmedzenej schopnosti samostatnej starostlivosti a pohybu tretieho stupňa)

Prevencia postihnutia mozgovej aterosklerózy

1. Primárna prevencia: a) potreba zohľadniť primárne rizikové faktory pre rozvoj cievnych ochorení; b) primeraná liečba u neurológa pacientov s počiatočnými prejavmi cerebrálnej cirkulačnej insuficiencie s ohľadom na produkčný faktor.

2. Sekundárna prevencia: a) včasná detekcia a cielená liečba pacientov s cerebrálnou aterosklerózou neurológom, najmä v 1. štádiu ochorenia; b) odstránenie faktorov prispievajúcich k progresii ochorenia; c) dodržiavanie dostatočných podmienok dočasnej invalidity u neurológa po nastávajúcich poruchách obehu a cievnej mozgovej príhode; d) klinické vyšetrenie (štvrťročné vyšetrenia), množstvo správania určí Váš neurológ; e) vykonanie komplexu rehabilitačných opatrení u pacientov po cievnej mozgovej príhode.

3. Terciárna prevencia: a) prevencia zhoršenia počas cerebrálnej aterosklerózy, najmä v dôsledku nepriaznivého vplyvu výrobných faktorov; b) včasné určenie tretej skupiny zdravotného postihnutia a riadneho zamestnania (prevencia progresie ochorenia a váženia invalidity); c) vykonávanie iných opatrení sociálnej pomoci a ochrany.

Ateroskleróza ciev hlavy: jej príčiny, príznaky a liečba

Ateroskleróza mozgových ciev je jednou z najbežnejších a najzávažnejších chorôb našej doby. Napriek tomu, že choroba je lokalizovaná na stenách ciev, trpí na ňu celé telo. Cholesterol, uložený v stene cievy, vytvára tzv. Aterosklerotické plaky, pozostávajúce z zarasteného spojivového tkaniva a tuku. Blokujú lumen kanála, blokujú prirodzený tok krvi a bránia vniknutiu kyslíka a živín do všetkých častí mozgu.

V dôsledku toho sa krvné zrazeniny tvoria v cievach mozgového tkaniva, z ktorých sa najväčší počet akumuluje v mozgovej kôre a v blízkosti bazálnych žliaz. Výsledkom trombózy sú nekrotické škvrny, cysty a jazvy na mozgovom tkanive. Dystrofia neurónov (nervové bunky) interferuje s normálnou mentálnou aktivitou. Cerebrálna ateroskleróza je teda pomerne nebezpečným progresívnym ochorením.

Najčastejšie, cholesterol plaky, maľované v žltej a bielej, vplyv na hlavné a stredné tepny mozgu. Zvlášť veľa z nich v miestach vypustenia bočných vetiev z tepien. V malých artériách sú zmeny zriedkavé, v extrémnych prípadoch sú možné mastné škvrny - lipoidóza. Malé kapiláry sú takmer nikdy ovplyvnené.

Ateroskleróza brachiocefalických artérií (BCA)

Brachiocefalický kmeň je veľké plavidlo siahajúce od aorty, ktorej vetvy dodávajú krv do mozgu. Keď sa objavia plaky na pravej subklavickej, karotickej a vertebrálnej artérii, ateroskleróza plakov sa diagnostikuje s BCA. Jeho príznaky sú ťažké závraty, ktoré sa vyskytujú pri otočení hlavy, ako aj pri zníženom tlaku. Ak sa nelieči, ateroskleróza brachiocefalických artérií môže spôsobiť mŕtvicu.

Brachiocephalic tepny sú veľké cievy hlavy vedúci z brachiocephalic kufra. Je to ich porážka, ktorá je jednou z najsilnejších diagnóz.

Lekári rozlišujú dva typy lézií BCA:

 1. Stenoziruyuschy (nebezpečnejšie) aterosklerózy s plaky, ktoré sa prekrývajú lumen krvných ciev.
 2. Nestacionujúca ateroskleróza, pri ktorej sa plak zväčšuje po celej dĺžke cievy a môže len znížiť prietok krvi.

Bežné príčiny aterosklerózy

Patogenéza aterosklerózy zahŕňa celý rad rôznych faktorov. Patrí medzi ne:

Príznaky ochorenia

Klinický obraz aterosklerotických cievnych lézií mozgu sa javí pomaly. Prvé príznaky sú:

 1. Nestabilný emocionálny stav;
 2. depresie;
 3. Pozornosť oslabenia;
 4. Závraty a bolesti hlavy;
 5. Strata pamäte;
 6. Poruchy spánku;
 7. mdloby;
 8. Znížená pracovná kapacita.

Pri vyšetrení špecialistom sa zistia nasledujúce príznaky rôznych stupňov aterosklerózy mozgu, ktoré umožňujú určiť štádium ochorenia:

Stupeň I:

 • Slabá reakcia žiakov na jasné svetlo;
 • Patologické a asymetrické reflexy.

Fáza II:

 • Ťažké porušenie pamäti a vôle;
 • Znížená pracovná kapacita;
 • Kognitívne poškodenie;
 • Mikro-mŕtvice spôsobujúce paralýzu a synkopu.

Etapa III:

 • Rozsiahle poškodenie mozgového tkaniva a kognitívne poškodenie.

Môžem získať zdravotné postihnutie s mozgovou aterosklerózou?

Ateroskleróza stupňa II výrazne obmedzuje schopnosti pacientov: práca vyžadujúca koncentráciu pozornosti, napätia a rýchlej reakcie sa stáva pre takýchto pacientov tak neznesiteľnou. Keď ateroskleróza spôsobuje extrapyramidový tremor, ľudia nemôžu vykonávať presné a menšie práce. Na základe týchto obmedzení je skupina zdravotne postihnutých III. V prípade žiadosti o zdravotné postihnutie musíte kontaktovať svojho lekára alebo vedenie zdravotníckych zariadení.

Ako sa zbaviť aterosklerózy?

Špeciálny vplyv na priebeh ochorenia a jeho prevenciu má spôsob práce a odpočinku: je potrebné odstrániť stres, znížiť pracovnú záťaž, pridať extra spánok počas dňa. Prínosom bude aj fyzikálna terapia a cvičenie. Zlé návyky ako fajčenie, obžerstvo a zneužívanie alkoholu, ktoré prispievajú k vzniku aterosklerózy, musia byť kategoricky zastavené.

Obsah kalórií v potravinách by sa mal znížiť na normatívny, aby neprispieval k vzniku aterosklerózy mozgu. Väčšina živočíšnych tukov musí byť nahradená rastlinou. V povinnej týždennej strave by mali zahŕňať potraviny s vysokým obsahom bielkovín - mäso, ryby, morské riasy, vaječné bielky, mliečne výrobky (kefír, tvaroh), malé množstvo kyslej smotany. Každý deň musíte jesť veľké množstvo zeleniny a ovocia. A potraviny bohaté na živočíšne tuky a cholesterol by mali byť vylúčené zo stravy (pečeň, smotana, mastné mäso, vajcia, cukrovinky).

Prečítajte si viac o diéte, diétnych pokynoch a ďalších odporúčaniach na prevenciu aterosklerózy na linke.

Vitamíny a minerály budú dopĺňať správnu výživu:

 1. Kyselina askorbová, tiež známa ako vitamín C;
 2. Lieky obsahujúce jód.

lieky

Liečbu cerebrálnej aterosklerózy predpisuje výlučne lekár na základe výsledkov jednotlivých testov. Pre tých, ktorí sa zaujímajú o to, ako stále liečiť aterosklerózu, bude prospešné čítať serióznu literatúru.

V modernej ruskej medicíne je najbežnejším účelom nasledujúcich liekov:

 • Ak je obsah proteínu v protrombíne v krvi a jeho zvýšenie zrážanlivosti, kardioagnyl alebo aspirín predpísaný na profylaktické účely.
 • Na zlepšenie prietoku krvi je potrebné pravidelne používať lieky, ktoré rozširujú cievy a zmierňujú kŕče: Actovegin, Cavinton, zvonkohry.
 • Lieky s riadeným účinkom v takýchto prípadoch sú statíny, avšak po štúdiu spektra lipidov a ich nepretržitom sledovaní počas podávania týchto liekov ich predpisuje výlučne lekár.
 • Okrem toho sa sedatíva používajú na normalizáciu emocionálneho pozadia, môžu sa použiť homeopatické lieky, s výraznými depresívnymi stavmi a poruchami spánku, sú indikované antidepresíva a hypnotiká. Ako analgetiká pre bolesti hlavy sa odporúča používať lieky s antispasmodickým účinkom (spazmalgon).

Fyzioterapeutické postupy majú dobrý účinok na organizmus, napríklad na hydroterapiu pomocou kúpeľov kyslíka, radónu alebo oxidu uhličitého. Zvyšok v sanatóriách priaznivo ovplyvní celkový zdravotný stav.

Pamätajte si, že len včasný prístup k lekárovi a zdravému životnému štýlu môže zabrániť vzniku a rozvoju aterosklerózy - ochorenia, ktoré zásadne narúša životy ľudí.

Fázy vývoja aterosklerózy

Ateroskleróza je známe chronické vaskulárne ochorenie. Pri tomto ochorení dochádza k degeneratívnym zmenám v stenách ciev v dôsledku metabolických porúch a metabolizmu lipidov. Tento problém čelí veľkému počtu ľudí - vo veku nad 60 rokov má viac ako 90% určitý stupeň závažnosti aterosklerotických procesov. V závislosti od štádia aterosklerózy a umiestnenia takýchto procesov sa môže vyvinúť celý komplex smrteľných komplikácií - srdcové infarkty, mŕtvice, nekrotické lézie končatín, koronárna choroba srdca a iné srdcové ochorenia.

Nástup aterosklerotického procesu

Počiatočná fáza aterosklerózy sa v literatúre označuje ako predklinické obdobie. V tomto období dochádza k porušovaniu metabolických procesov - zvýšeniu hladiny cholesterolu, porušeniu pomeru cholesterolu a fosfolipidov. Sú hlavnými príčinami aterosklerózy. Takéto problémové momenty môžu byť nekonzistentné a striedať ich prejav s častými remisiami. V tomto štádiu stále chýbajú organické lézie v cievach, tvorba plakov sa ešte nevyskytuje a patognomonické klinické symptómy sa nevyskytujú. V tomto štádiu je možné identifikovať odchýlky v ukazovateľoch metabolických procesov iba špecializovanými laboratórnymi štúdiami.

Fázové vaskulárne lézie

Ateroskleróza je charakterizovaná patologickými zmenami v stenách tepny. Existujú nasledujúce štádiá vývoja aterosklerózy:

Tvorba lipidových škvŕn je úplne prvým štádiom progresie ochorenia, ktorým je nasýtenie stien arteriálnych ciev lipidovými zlúčeninami. Takýto mechanizmus impregnácie je lokalizovaný fokálne v niektorých častiach arteriálnych stien. Externe, tieto oblasti vyzerajú ako pruhy nažltnutej farby po celej dĺžke plavidla. Symptomatológia a iné viditeľné porušenia chýbajú. Niektoré patologické stavy a ochorenia, napríklad diabetes (diabetes), vysoký krvný tlak, nadváha, môžu urýchliť tvorbu plakov.

Tvorba vláknitého plaku je ďalším štádiom v progresii ochorenia, v ktorom opísané oblasti poškodených ciev (lipidové škvrny) začínajú vznášať. Imunitný systém reaguje na takýto proces a zápalové mediátory sa uvoľňujú v ohnisku. Takáto dlhotrvajúca reakcia vedie k rozkladu tukov nahromadených v stene (ich smrť nastáva), v mieste ktorých začína skleróza - rastie spojivové tkanivo. V dôsledku toho dochádza k tvorbe vláknitého povlaku s výbežkom do lúmenu cievy, ktorý v skutočnosti určuje stupeň stenózy a poruchy prietoku krvi.

Tvorba komplikovaného plaku je posledným štádiom ochorenia, v ktorom dochádza k výskytu komplikácií spôsobených procesmi vo vláknitom plaku. Toto štádium je charakterizované výskytom symptómov ochorenia.

Fázy vývoja aterosklerózy na bunkovej úrovni

Aby sa zistili, aké zmeny prevládajú v bunkách cievnych stien, vykonali sa histologické pozorovania na fragmentoch postihnutých ciev. Postupovať z nich:

 1. Dolipid - zvýšená priepustnosť cievnej steny a jej ďalší opuch. Krvné proteíny, veľké molekuly a polysacharidy sú zadržané v lézii artérie. Vyskytujú sa metabolické poruchy.
 2. Lipoidoznaya. Zvýšili sa metabolické zmeny, detegovali sa žltkasté tukové pásy. V týchto oblastiach sa vytvoria ložiská nasýtené cholesterolom a penovými bunkami. Ateroskleróza štádia lipoidózy sa prejavuje opuchom fragmentu cievy xantómovými bunkami.
 3. Liposclerosis - v miestach infiltrácie progredujú zápalové procesy, ktoré sú sprevádzané aktívnym klíčením vlákien spojivového tkaniva do steny tepny. Mikro-cievy sú tvorené pozdĺž okrajovej čiary, poskytujúc plak s tukmi a proteínmi.
 4. Atheromatosis. V tomto štádiu je cholesterolový plak zničený z jeho centrálnej časti na okraj. V oblasti rozpadu je možné jasne vidieť kryštály cholesterolu v organických zlúčeninách. Zloženie plaku tvorí prerastené mastné molekuly, xantómové bunky obklopené tkanivom spojivového typu. Tam je hematóm v opuch.
 5. Stimulácia ulcerácie. V tejto fáze aterosklerózy sa plak zničí a jeho obsah sa uvoľní do krvného obehu. Erózia sa objavuje na hladkej svalovej vrstve cievnej steny, má nepravidelné tvary. Krvné doštičky a ďalšie prvky systému zrážania krvi sú nasmerované na objavenú poruchu. Začnú proces parietálnej trombózy.
 6. Aterokaltsinoz. V štruktúre vytvoreného trombu sa vápenaté soli vyzrážajú a usadzujú v tomto ohnisku aterosklerózy. Začne kalcifikácia a následný rast a zahusťovanie tohto miesta steny, čo spôsobuje stenózu a poruchy obehového systému.

Zvláštnym prípadom ochorenia je obliterácia aterosklerózy dolných končatín (OAASK). Pri tomto ochorení krvných ciev dochádza k porušeniu prietoku krvi v dolných častiach. V závislosti od príznakov aterosklerózy existujú štyri štádiá. V prvej fáze je bolesť končatín viditeľná len pri vysokej fyzickej námahe. V 2 stupňoch progresie ochorenia - pri chôdzi cez dvesto metrov, v 3 stupňoch - až do 200 metrov. Je dôležité si uvedomiť, ktorý stupeň aterosklerózy obliterans je charakterizovaný bolesťou v pokoji - štvrtý. Sú trvalé av dôsledku ulceróznych procesov v tkanivách cievnej steny v léziách aterosklerózy.

Štádium v ​​závislosti od lézie ochorenia

Pre každú lokalizáciu ochorenia rozlišovať ich štádiá aterosklerózy. Teraz zvážime vlastné charakteristiky a rozdiely v ateroskleróze ciev pre každé oddelenie kardiovaskulárneho systému.

aorta

Aorta je nádoba najväčšieho kalibru, má obrovské množstvo konárov a poskytuje krv takmer všetkým životne dôležitým orgánom ľudského tela. Aterosklerotické procesy prevládajú častejšie v abdominálnej aorte ako v hrudnej dutine. Na tomto mieste ohniska je klasifikácia stupňov nasledovná: t

 1. Prvý. Je charakterizovaná ukladaním cholesterolu, ktorý sa akumuluje v intime a postupne tvorí lipidový bod. Trvanie štádia nie je obmedzené a závisí od agresivity rizikových faktorov aterosklerózy.
 2. Druhou je fibróza. Aterosklerotický plak sa tvorí v dôsledku proliferácie spojivového tkaniva v okolí infiltrácie lipidov.
 3. Tretím je ateroskalcinóza. V mieste lézie sa vápenaté soli uvoľňujú z trombotických hmôt a vyzrážajú sa, čo vedie k tomu, že vaskulárna stena vyčnieva do lúmenu a spôsobuje jej zužujúcu sa stenózu.

Mozgové cievy

Ateroskleróza je vystavená krvným cievam, ktoré živia mozog. Ak existuje niekoľko miest ochorenia, je diagnostikovaná viacnásobná ateroskleróza. Štádiá vývoja tejto formy aterosklerózy sú nasledovné:

 1. Počiatočná - prejavuje sa zhoršením pamäti, nespavosťou, závratmi. Cievne lézie sú menšie.
 2. Kompenzačné symptómy sú rovnaké ako v počiatočnom štádiu, ale ich závažnosť je oveľa silnejšia. Okrem toho existujú zmeny nálady, výkonnosť sa zhoršuje. Patológia v cievach je oveľa silnejšia.
 3. Dekompenzačné symptómy sú konštantné, vyvíja sa demencia, znižuje sa kognitívne funkcie, ruší sa pohyblivosť a znižuje sa úroveň inteligencie.

Plavidlá dolných končatín

S lokalizáciou procesu na nohách sa vyvíja ateroskleróza obliteranov ciev dolných končatín. V modernej medicíne sa navrhuje nasledujúca klasifikácia stupňov jej vývoja:

 1. Elementary. Bolesť v dolných končatinách len s vysokou námahou.
 2. Stredná fáza Bolesť sa vyskytuje pri chôdzi cez dvesto metrov
 3. Kritická. Chôdza viac ako päťdesiat metrov je komplikovaná akútnou bolesťou.
 4. Komplikovaná fáza. Hmotnostné nekrotické ložiská, najmä na nohách, z ktorých nie je možné vystúpiť na boľavé končatiny.

Koronárne tepny srdca

Koronárne (sú koronárne) tepny poskytujú vnútorné krvné zásobovanie srdca. Na rozdiel od iných foriem a lokalizácií sa ich porážka vyskytuje najrýchlejšie. V tomto oddelení sú tri hlavné štádiá aterosklerózy:

 1. Prvý. Najčastejšie chýbajú zjavné prejavy aterosklerózy, ale niektoré zmeny EKG sa už môžu objaviť - malý posun intervalu S-E, najmä po cvičení. Hlavnou charakteristikou tohto štádia aterosklerózy koronárnych artérií sú dystrofické procesy v srdcovom svale.
 2. Druhý. V literatúre sa nazýva nekrotická, pretože sa vytvárajú oblasti nekrózy srdcového svalu s prevahou degeneratívnych procesov. Môže byť komplikovaný predĺženým srdcovým infarktom. Toto štádium ochorenia sa vyznačuje typickými príznakmi. Na EKG sú zmeny v intervale ST a zuby T a Q už jasne viditeľné.
 3. Tretí. Lekári to často nazývajú aterosklerotickou kardiosklerózou. Zjazvené miesta môžu byť obmedzené, ako aj rozšírené v celom myokarde. Výsledný výbežok myokardu sa môže podobať aneuryzme navonok. Príznaky tohto štádia sú dosť závažné - typ predsieňovej fibrilácie, pokles kontraktility, stagnácia krvi v obehu krvného obehu, srdcová astma, blokáda - sinus atriálna, interatriálna, atrioventrikulárna atď. Na EKG - výrazné trvalé zníženie napätia a mnoho ďalších negatívnych zmien.

Renálne artérie

Renálne artérie sú zvyčajne ohrozené v oblasti úst alebo priľahlých oblastí. Pri ateroskleróze týchto tepien sú štádiá vývoja ochorenia nasledovné:

 1. Prvá etapa. V literatúre, označovanej ako "ischemická", sa vyznačuje poklesom tlaku v renálnych artériách. Ischemické procesy v obličkách spôsobujú zvýšenie krvného tlaku a vedú k pretrvávajúcej hypertenzii (arteriálnej hypertenzii).
 2. Druhá etapa. Prejavuje sa nekrózou parenchymu a tvorbou trombov v arteriálnom systéme obličiek.
 3. Tretia etapa. Je sprevádzaná príznakmi nefrocyrózy, vyvíja sa renálne zlyhanie, atypické zmeny v moči v dôsledku desolácie a ruptúra ​​jednotlivých glomerúl.

Ateroskleróza je systémové ochorenie, ktoré môže postihnúť akúkoľvek časť cievneho systému ľudského tela. Pri liečbe a profylaxii by ste mali pravidelne monitorovať hladiny cholesterolu v krvi, dodržiavať zdravý aktívny životný štýl a včas sa poradiť s príslušnými odborníkmi.

Symptómy aterosklerózy 2 stupne

Mozgová ischémia, opis 2 stupňa ochorenia

Po mnoho rokov, neúspešne zápasí s cholesterolom?

Vedúci ústavu: „Budete prekvapení, aké ľahké je znížiť hladinu cholesterolu jednoduchým užívaním každý deň.

Poruchy v práci mozgu v poslednom období u ľudí. Na to existuje mnoho dôvodov. Nesprávna strava, zvyšujúce sa tempo života, organické lézie, stres a ďalšie faktory ovplyvňujú stav krvných ciev, nervového systému a prísun kyslíka a krvi do rôznych častí tohto orgánu.

Na zníženie cholesterolu naši čitatelia úspešne používajú Aterol. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

Výsledkom takýchto procesov je poškodenie tkaniva, rozvoj mozgovej ischémie.

 • Fázy vývoja tohto ochorenia
 • Druhá fáza ochorenia
 • Príznaky a prejavy ochorenia v tomto štádiu
 • Príčiny ochorenia
 • Je možné liečiť?

Fázy vývoja tohto ochorenia

Ischemické ochorenie hlavného orgánu myslenia nastáva v dôsledku nedostatočného prísunu krvi do tkanív v dôsledku blokovania ciev ateromatóznymi plakmi, ktoré sa skladajú z cholesterolu a iných tukov.

Práca mozgu určuje kvalitu ľudského života, pretože uchováva prijaté informácie, analyzuje ich, reprodukuje.

Ak je jeho funkcia narušená, osoba sa stáva dezorientovaná v prostredí. Pacienti IGM inú inhibíciu myslenia a reči. To sa nestane okamžite, ale postupne, v závislosti od priebehu ochorenia a jeho štádia. Toto ochorenie možno pozorovať u starších aj novorodencov.

Ischémia mozgu má niekoľko stupňov vývoja. Záleží na oblasti poškodenia centrálneho nervového systému. Čím viac sa cievy zužujú, tým intenzívnejšie sa objavujú príznaky choroby.

Fázy vývoja ochorenia:

 • Prvý. V tomto štádiu sú zmeny ľudského správania a zdravotného stavu reverzibilné. Je tu porucha kognitívnych funkcií, meniace sa správanie, narušený spánok, neustály nepohodlie v hlave (bolesť, krúženie, hluk).
 • Druhý. Zhoršenie príznakov, zhoršovanie stavu pacienta. Podrobnosti o tomto stupni budú uvedené nižšie.
 • Tretí. Možnosti mozgu sú vyčerpané, dochádza k dekompenzácii, zmeny sú nevratné. Často sú mdloby, nekontrolované močenie, prehĺtanie, prax, narušené správanie, možné sú prejavy demencie.

Druhá fáza ochorenia

2 stupeň rozvoja mozgovej ischémie sa nazýva subkompenzácia. Zmeny sú stále reverzibilné, ale človek sa cíti horšie, viditeľné zmeny v správaní a uvažovaní.

Zvyšuje sa prerastanie krvných ciev, znižuje sa ich priechodnosť, krv sa nedostáva do mozgu.

Príznaky a prejavy ochorenia v tomto štádiu

Príznaky prvého štádia koronárneho ochorenia sa zvyšujú v stupni manifestácie. Medzi nimi sú:

 • únava;
 • nespavosť;
 • triaška;
 • výkyvy nálady;
 • emocionálne poruchy osobnosti - môže byť agresivita alebo slznosť, podráždenosť, atď.;
 • depresie;
 • trpia kognitívne funkcie, psychické procesy sú ťažké;
 • zmeny chôdze;
 • poruchy koordinácie;
 • degradácia jednotlivca, znížená inteligencia;
 • ataxia;
 • sociálna deprivácia, ľahostajnosť ku všetkému okolo.

Druhý stupeň ochorenia sa vyznačuje tým, že dospelý človek stráca svoje odborné schopnosti, postupne sa stáva neschopným.

Pacient nemôže správne čítať a formulovať myšlienky. V tomto štádiu sa človek môže stále starať o seba.

Príčiny ochorenia

V lekárskej vede sa príčiny cerebrálnej ischémie zvyčajne nazývajú rizikové faktory, ktoré sú prístupné korekcii a nie sú prístupné.

Korektívne faktory zahŕňajú aterosklerózu, hypertenziu.

Na druhej strane, výskyt týchto dvoch chorôb je významne ovplyvnený:

 • diabetes;
 • zlé návyky (fajčenie, pitie alkoholu);
 • podvýživa, ktorá vedie k obezite;
 • sedavý spôsob života.

Aby sa zabránilo tomuto komplexnému ochoreniu, je nevyhnutné minimalizovať všetky tieto faktory, monitorovať vašu stravu, športovať a nezneužívať alkoholické nápoje.

Medzi nekorigované faktory patrí dedičnosť, staroba, pohlavie. To sú príčiny ischemickej choroby srdca, ktorá nemôže byť ovplyvnená. Ak mali rodičia mozgovú príhodu, encefalopatiu, deti by mali prijať všetky opatrenia na prevenciu ochorenia, keďže sú v rizikovej zóne.

Je možné liečiť?

Liečba mozgovej ischémie sa vyskytuje v komplexe. Jeho cieľom je stabilizovať stav pacienta, zastaviť patologický proces v centrálnom nervovom systéme, zlepšiť prietok krvi v cievach.

Produkcia drogovej prevencie mŕtvice o 2 stupne, jednotlivé lieky sú predpísané na zníženie intenzity špecifických príznakov ochorenia. Niekedy sú priradené operácie.

Liečba drogami zahŕňa:

 • použitie vazodilatátorov, ktoré pomáhajú zvýšiť lúmen cievy a zvýšenie prietoku krvi, zahŕňa "pentoxifylín", prípravky kyseliny nikotínovej;
 • pre 2 stupne rozvoja mozgovej ischémie je dôležité zabrániť trombóze, pretože cievy sa naďalej zužujú, na tento účel predpisujú protidoštičkové činidlá "Aspirín", "dipyridamol" a niektoré ďalšie;
 • na zlepšenie metabolických procesov v mozgu môže špecialista predpísať angioprotektory ako Bilobil alebo Nimodipin a iné;
 • Dôležitým cieľom sú lieky, ktoré pomáhajú zlepšovať funkciu mozgu, jeho aktivitu, to sú nootropné lieky, ako napríklad Piracetam, Cerebrosin a ďalšie.

Na dosiahnutie terapeutického účinku by sa komplexné podávanie malo aplikovať 2 mesiace každých šesť mesiacov. To pomôže vrátiť sa k mozgovej aktivite pacienta, zabrániť ďalšiemu rýchlemu rozvoju ischémie a tiež chrániť nervový systém, mozgové tkanivo pred štrukturálnym poškodením.

V niektorých zriedkavých prípadoch lekári predpisujú chirurgickú liečbu tohto ochorenia. Najčastejšie sa používa v neskorších štádiách CHEM (chronická mozgová ischémia), ak sú lieky neúčinné. V tomto prípade sa používa stenóza karotickej artérie, endarterektómia karotídy.

Stenurácia karotických artérií zahrňuje zavedenie špeciálneho valca do miesta zúženia cievy stentu, čo neumožňuje zníženie tepny.

Zároveň je dôležité vykonať špeciálnu prípravu na túto manipuláciu, aby sa znížilo zrážanie krvi. Povinné je predbežné vyšetrenie pacienta, ultrazvuk a počítačová tomografia.

Karotická endarterektómia - odstránenie špecifickej oblasti karotickej artérie. Táto operácia je nevyhnutná v prípade zničenia tepny alebo nadmerného poškodenia aterosklerotických plakov.

Karotická endarterektómia je relatívne bezpečná a má trvalý účinok. Vyšetrenie je totožné s predchádzajúcim chirurgickým zákrokom, ale v niektorých prípadoch je angiografia určená aj na analýzu rýchlosti toku krvi a jej porúch.

 • Máte často nepríjemné pocity v oblasti srdca (bolesť, brnenie, stláčanie)?
 • Náhle sa môžete cítiť slabý a unavený...
 • Zvýšený tlak sa neustále cíti...
 • O dušnosti po najmenšej fyzickej námahe a ničom povedať...
 • A už dlho si berieš veľa drog, diétu a pozoruješ...

Ale súdiac podľa toho, že čítate tieto riadky - víťazstvo nie je na vašej strane. Preto odporúčame prečítať si príbeh Olgy Markovichovej, ktorá našla účinný liek na kardiovaskulárne ochorenia. Prečítajte si viac >>>

Všeobecné a špecifické príznaky aterosklerózy rôznych ciev

Príznaky aterosklerózy sú rôznorodé a závisia od umiestnenia postihnutých ciev. Na ich vnútornom povrchu sa vytvoria aterosklerotické plaky, ktoré v závislosti od trvania vývoja môžu vyvolať vývoj symptómov alebo nie. Napriek tomu, že príznaky chýbajú, v krvných testoch sa pozorujú zmeny: zvyšuje sa množstvo lipoproteínov a cholesterolu. Ateroskleróza sa klinicky prejavuje po zúžení lúmenu cievy o viac ako 50%. Takéto zúženie významne ovplyvňuje orgány, ktoré zásobujú cievy. Pretože príčiny aterosklerózy sú rovnaké, stojí za to venovať pozornosť špecifickým príznakom, ktoré má akákoľvek lokalizácia. Hlavné príznaky sa vyskytujú v ktoromkoľvek mieste lézie. Vyskytuje sa výrazný syndróm bolesti, porucha pamäti, bolesť hlavy, opuch tváre a dolných končatín, zmeny v nechtoch a koži.

Ateroskleróza srdca a krvných ciev

Pri poškodení srdca a ciev sa ateroskleróza vyznačuje bolesťou za hrudnou kosťou, vyžarujúcou na ľavé rameno, lopatkou, krkom. Podobné symptómy možno pozorovať pri stenokardii a ischemickej chorobe srdca, pretože mechanizmus bolesti je rovnaký - nedostatok kyslíka a živín.

Ak sa krvný tok v budúcnosti nevráti, dôjde k nekróze tkanív a následnej tvorbe krvných zrazenín, čo bude ďalej zhoršovať prietok krvi a viesť k infarktu myokardu a spevneniu postihnutej oblasti. To vedie k zastaveniu činnosti srdca v tejto oblasti, a teda k hypertrofii iných myokardiocytov. Pozorovalo sa zlyhanie srdca.

 • pálenie alebo lisovanie za hrudníkom;
 • ožarovanie v ľavej lopatke, ramene, krku;
 • objavenie strachu zo smrti;
 • poškodenie pamäte;
 • búšenie srdca;
 • pozoruje sa nadmerné potenie;
 • vysoký krvný tlak;
 • bolesť hlavy;
 • opuch dolných končatín;
 • slabosť;
 • bledosť kože;
 • nútená pozícia na zníženie bolesti;
 • obmedzený pohyb hrudníka počas inhalácie;
 • účasť brucha pri dýchaní;
 • kašeľ, prípadne udusenie;
 • nevoľnosť.

Na rozlíšenie aterosklerózy srdca a jeho ciev pred infarktom myokardu je potrebné užiť tabletu s nitroglycerínom. Pri srdcovom infarkte ani tri tablety nepomôžu zbaviť sa bolesti, takže je nutná neodkladná hospitalizácia. Pri ateroskleróze je tiež potrebná nemocničná liečba. Keďže môže napredovať a viesť k nezvratným následkom. Správne zozbieraná história a štúdie pomôžu správne diagnostikovať a začať adekvátnu liečbu, ktorá nezahŕňa operáciu brucha.

Ateroskleróza artérií mozgu

Karotídy

Keďže karotická artéria patrí do tepien svalového typu, jej lumen je vždy v jednom stave. Preto sa príznaky aterosklerózy objavujú len v neskorších štádiách. V dôsledku zúženia lúmenu karotickej artérie vstupuje do mozgu kyslík a živiny v nedostatočných množstvách, takže dochádza k tzv. Ischemickým záchvatom, ktoré majú svoje vlastné symptómy.

Symptómy ischemického ataku:

 • slabosť a možný stupor;
 • dochádza k strate pocitu alebo svrbenia v dolných alebo horných končatinách;
 • porušenie motorickej aktivity jednej z končatín alebo polovice tela;
 • prudké zhoršenie videnia jedného oka až po stratu;
 • strata pamäte;
 • vzhľad nezrozumiteľnej reči;
 • kŕče alebo epileptické záchvaty.

Ischemický záchvat trvá od jednej hodiny do niekoľkých dní a prechádza sám bez ďalších opatrení. Návšteva lekára je však nevyhnutná pri prvých príznakoch záchvatu, pretože dlhodobá ischémia môže spôsobiť mŕtvicu.

Cerebrálne artérie

Ateroskleróza neovplyvňuje všetky cievy mozgu, takže symptómy budú spojené so špecifickou oblasťou mozgu, ktorá je v stave ischémie. Časom však môže postihnúť všetky cievy a viesť k smrti.

Medzi najčastejšie príznaky patria:

Na zníženie cholesterolu naši čitatelia úspešne používajú Aterol. Vzhľadom na popularitu tohto nástroja sme sa rozhodli ponúknuť ho vašej pozornosti.
Prečítajte si viac...

 • bolesť hlavy;
 • depresia, zvýšená slznosť;
 • poškodenie pamäte;
 • porucha koordinácie a zvýšená únava dolných končatín;
 • poruchy sluchu a zrakovej ostrosti;
 • zvrátená reakcia orgánov sluchu, zraku a chuti na bežné faktory;
 • nadmerné potenie a návaly tváre.

Známky aterosklerotických lézií mozgových artérií sú podobné léziám karotickej artérie, takže v oboch prípadoch sú pozorované ischemické ataky. Ich trvanie zvyčajne nepresahuje 24 hodín a prechádza bez ďalších opatrení. Počas takéhoto záchvatu môže byť narušená citlivosť, zhoršenie zraku a sluchu, porucha reči, kŕče alebo epileptické záchvaty.

Pre nervový systém má aj krátky stav ischémie negatívny účinok, pretože nervové bunky nie sú schopné akumulovať glykogén na použitie v núdzových stavoch. Zmeny neurónov nastávajú po niekoľkých minútach. Počas ischemického záchvatu je teda depresia, slznosť a nadmerná podráždenosť. Ak bol útok dlhý, potom sú možné zmeny v pamäti až do jeho straty.

Ak sa ateroskleróza nelieči, potom sa budú meniť cievne zmeny a zvýši sa riziko ireverzibilných komplikácií, ako je napríklad senilná demencia. Bude pozorované ďalšie zhoršenie funkcií vyššieho nervového systému.

V neskorších štádiách aterosklerózy mozgových ciev sa môže vyskytnúť mŕtvica. Táto komplikácia je charakterizovaná nekrotizovaním určitej časti mozgu, čo vedie k invalidite, úplnej strate pamäte a prípadne aj smrti.

Ateroskleróza aorty

Za najčastejšie sa považujú aterosklerotické zmeny aorty. To môže byť ovplyvnená ako celá aorta, a malé oblasti. Symptómy aterosklerózy závisia od umiestnenia zmien. Môže to byť ako v hrudníku, tak v brušnej oblasti.

Hrudné postihnutie

Znakom aterosklerózy hrudnej oblasti je, že sa dlhodobo neprejavuje. Okrem toho paralelne s porážkou aorty dochádza k zmene ciev, ktoré zásobujú srdce a mozog.

 • pálivá bolesť v hrudi;
 • závraty;
 • bolesť hlavy;
 • porucha prehĺtania;
 • vysoký krvný tlak;
 • skorý vzhľad sivých vlasov;
 • strata pamäte;
 • nadmerný rast vlasov v oblasti ušnice;
 • prítomnosť Wena.

Porážka brušnej časti

Rovnako ako ateroskleróza hrudnej oblasti sa prejavuje až v neskorších štádiách.

 • nepríjemná bolesť brucha, ktorá sa vyskytuje po jedle;
 • plynatosť;
 • hnačka alebo zápcha;
 • strata chuti do jedla;
 • zníženie hmotnosti;
 • opuch dolných končatín alebo tváre;
 • hypertenzia;
 • zlyhanie obličiek.

Prvé príznaky sa týkajú poškodenia tepien zásobujúcich orgány brucha: žalúdka, tenkého čreva a hrubého čreva. Nedávne príznaky sa objavujú s ochorením renálnej artérie. Pri zlyhaní obličiek sa pozoruje edém. Zvyčajne sa objavuje ráno.

Ťažké následky môžu byť, ak nie sú v počiatočnom štádiu liečené. Pri ulcerácii stien tepien sa objavujú krvné zrazeniny, čo ďalej bráni prietoku krvi. To vedie k postupnému odumieraniu vnútorných orgánov a vzniku peritonitídy. Tento stav sa vyznačuje ostrými bolesťami, ktoré samy o sebe nezmiznú a neznížia sa pri užívaní liekov proti bolesti. Tento stav je veľmi nebezpečný pre život pacienta, preto je nutná neodkladná hospitalizácia a operácia.

Ateroskleróza artérií dolných končatín

Najčastejšie je ovplyvnená povrchová vetva femorálnej artérie, takže symptómy pociťuje samotný pacient a môžu byť viditeľné aj pre iných. Najčastejším príznakom je prerušovaná klaudikácia. Tento typ chôdze sa objaví, pretože osoba musí prestať zastaviť prietok krvi a bolesť sa zníži. Nemenej dôležitým kritériom pre aterosklerózu je absencia pulzácie v nohe alebo kolennom kĺbe.

Ischémia vyvoláva rozvoj bolesti. S aktívnym zaťažením sa stáva obzvlášť intenzívnym. Zvonku sa pozoruje riedenie kože, takže kapiláry v nohách sa stávajú viditeľnými. Tam sú zmeny od nechtov. Stratí svoj tvar, odlupuje sa. Atrofia svalov môže spôsobiť vredy, ktoré sa neskôr zmenia na gangrénu.

Ak je krvný obeh narušený, dochádza k edému, ktorý ďalej komplikuje prísun kyslíka a živín. Edém spočiatku postihuje len členok a nakoniec sa zdvihne na bedrový kĺb. Objavuje sa večer a po aktívnej fyzickej námahe. Opuch ustupuje, ak znížite množstvo tekutiny, ktorú pijete, a zdvihnite nohy nad hlavu. Na dotyk je chladný a mäkký.

Príznaky aterosklerózy sú rôzne a závisia od umiestnenia lézie. Je však možné identifikovať hlavné príznaky, ktoré sa vyskytujú vo väčšine prípadov: bolesť hlavy a postihnutého orgánu, opuch, zmeny farby kože a štruktúra nechtov, poškodenie pamäte. Ak sa objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite sa poraďte s lekárom, aby vám predpísali správnu liečbu, aby sa predišlo vážnym komplikáciám a možnej smrti.

Diagnostika a liečba aterosklerózy dolných končatín

 1. Opis ochorenia
 2. Fázy aterosklerózy nôh
 3. Pozadie ochorenia
 4. Ako rozpoznať chorobu
 5. Diagnostické metódy
 6. Možnosti lekárskej starostlivosti
 7. Liečba liekmi
 8. Chirurgické techniky
 9. Príležitosti pre tradičnú medicínu
 10. Zásady liečby

Periodická bolesť v nohách sa zvyčajne pripisuje únave, ale niekedy, najmä v dospelosti, takéto príznaky naznačujú závažnú patológiu - aterosklerózu nôh.

Táto nebezpečná choroba vyžaduje kvalifikovanú lekársku starostlivosť (flebolog, kardiológ, vaskulárny chirurg). Až potom môže človek očakávať, ak nie úplné zotavenie, potom aspoň výrazné zlepšenie zdravotného stavu.

Opis ochorenia

Obliterujúca ateroskleróza dolných končatín je ochorenie charakterizované celým komplexom porúch: zmeny v zásobovaní ciev cievami, rozvoj trofizmu tkanív. Najčastejšie ochorenie postihuje veľké cievy brušnej dutiny.

To vyvoláva patológiu iných tepien - popliteálne, femorálne, tibiálne - ich priemer sa znižuje o polovicu.

V ďalšom štádiu sú postihnuté dolné končatiny a chodidlo. Choroba sa vyvíja do desiatich rokov a nevníma sa. Je včas diagnostikovaná len u 50% pacientov.

Stupeň nebezpečenstva (smrť v niektorých rozvinutých krajinách) je jasne demonštrovaný tabuľkou, ktorá prezentuje štatistiky WHO (ateroskleróza nôh v porovnaní s diabetes mellitus).

Fázy aterosklerózy nôh

Existujú štyri štádiá tvorby vaskulárnej patológie nôh.

 1. Prvý (predklinický) je charakterizovaný lipoidózou - závažným porušením metabolizmu lipidov. Bolesť v končatinách sa prejavuje len pri dlhej chôdzi a dlhšej fyzickej námahe. Časť ochorenia sa vyvíja a je asymptomatická.
 2. V nasledujúcom štádiu sa objavia prvé príznaky ochorenia: bolesť v nohách po prechádzke 250-1000 m. Lumen ciev v tomto štádiu je 60-80% plný.
 3. V prípade kritickej ischémie sú všetky príznaky jasne diagnostikované: bolesť sa prejavuje po 50 m chôdze.
 4. Štvrtý stupeň je charakterizovaný progresívnou léziou nôh s trofickými vredmi, nekrózou (koža sa zmení na čiernu a zomrie) a gangrénou. Pocity ťažkosti a bolesti sa objavujú v akejkoľvek polohe tela, dokonca aj v noci.

V 50% prípadov sa ateroskleróza nôh neprejavuje a je diagnostikovaná len s dodatočným vyšetrením. Po 50 rokoch je prítomný u každého piateho obyvateľa planéty. Ak včasná liečba aterosklerózy dolných končatín nie je zahájená, bude potrebný chirurgický zákrok s amputáciou nôh.

Čo je nebezpečné ochorenie, môžete sa z tohto videa dozvedieť

Pozadie ochorenia

Medzi hlavné dôvody, ktoré vedú k ateroskleróze:

 • Fajčenie - nikotín vyvoláva spazmus artérií a bráni prietoku krvi, vytvára všetky podmienky pre tromboflebitídu a aterosklerózu;
 • alkohol;
 • Obezita, prevaha v strave mastných a vysokokalorických jedál, ktoré zvyšujú úroveň „zlého“ cholesterolu.
 • Niektoré ochorenia: cukrovka, hypertenzia, znížená syntéza pohlavných hormónov a nedostatočná činnosť štítnej žľazy;
 • Dedičná tendencia k hyperlipidémii;
 • Neadekvátna reakcia na stresové situácie;
 • Zvýšený krvný tlak;
 • Vek (stredný a starý);
 • Pohlavie (ochorenie je častejšie u mužov);
 • Závod (medzi Američanmi Afričanov - 2,5 krát častejšie);
 • Nedostatok fyzickej aktivity;
 • Časté psychické preťaženie;
 • Poranenie.

Ako rozpoznať chorobu

Prefíkanosť ochorenia spočíva v tom, že sa nevykazuje dlhú dobu (kým sa dutina ciev upchá o polovicu) a keď sa naraz objaví veľa problémov, patológia už vyžaduje vážne ošetrenie. Iba jeden z desiatich pacientov má príznaky prerušovanej klaudikácie.

Prvé štádium aterosklerózy dolných končatín však možno rozpoznať niektorými príznakmi:

 • Prerušovaná klaudikácia;
 • Noha sa často stáva necitlivou;
 • Embólia alebo trombóza (zriedkavo);
 • Telo sa chveje z vnútra;
 • Koža je bledá a modrastá;
 • Kŕče (často sa vyskytujú v noci);
 • Periodické bolesti rôznej sily;
 • Pulz na stehne, pod kolenom, na členku nie;
 • Trofické znaky - zväzok nechtov, vredov, vypadávanie vlasov;
 • Bolesť zhoršená pohybom;
 • Cyanóza (fialovo-červený tón pleti).

Ak neurobíte urgentné opatrenia na odstránenie príčin, stenotická ateroskleróza ciev dolných končatín s takýmito symptómami sa nakoniec zmení na stenotickú, charakterizovanú oklúziou žily, atrofiou, ulceráciou, opuchom a gangrénou.

Dokonca aj keď je nádoba úplne zablokovaná, krv stále cirkuluje cez vedľajšie vetvy, takže nie sú jasné príznaky. Pacienti majú spočiatku ťažkosti so studenými nohami, kŕčmi lýtkových svalov, otupenými prstami a únavou počas cvičenia.

Všeobecná malátnosť sa vysvetľuje potrebou stráviť veľa času "na nohách", zlým počasím, nepohodlnou obuvou.

Ateroskleróza nôh, spravidla ovplyvňuje jeden z nich. Počas chôdze pacient náhle pociťuje ťažkosť a bolesť v končatinách, kulhání, stráca silu, aby pokračoval v pohybe. Po odpočinku sa pevnosť vracia, ale nie dlho: akékoľvek zaťaženie vyvoláva bolesť a nepohodlie.

Pre fajčiarov sú charakteristické aj kŕče tepien. Potom, čo sa zbaviť závislosti, problém nohy môže ísť preč sám, ale na liečbu fajčenia pacient je zbytočná úloha.

Pôvod aterosklerózy sa porovnáva s angínou, nazýva sa tiež intermitentná klaudikácia. Aby sa znížila bolesť, týmto pacientom sa odporúča, aby si udržali nohy v teple, aby nerobili náhle pohyby pri chôdzi.

Viac informácií o príznakoch a rizikových faktoroch nájdete v televíznej relácii.

Diagnostické metódy

Včasná diferenciálna diagnóza je hlavnou podmienkou úspešnej liečby. Pomáha vylúčiť ochorenia s podobnými príznakmi, ako sú tromboangiitída, skleróza Monkeberg, Raynaudov syndróm, endarteritída, neuritída ischiatického nervu.

Neinvazívna metóda využíva schopnosti ultrazvukových vĺn na posúdenie anatomických schopností ciev, stavu stien, vnútorných lézií, vonkajšej kompresie.

Ak je podozrenie na aterosklerózu dolných končatín, zvyčajne sa navrhuje komplexné vyšetrenie:

 • MSCT angiografia;
 • MR angiografia;
 • arteriography;
 • Tepny USDG;
 • Vyhodnotenie pulzácie nôh;
 • Monitorovanie krvného tlaku na stanovenie ankle-brachial indexu;
 • Konzultácia s flebologom.

Lekári kontrolujú trofizmus končatín (alebo ich neprítomnosť), hodnotia vaskulárnu permeabilitu, oklúziu. S pomocou DS a USDG počúvajte systolické zvuky stenotických tepien, hodnotte stupeň pulzácie.

Jednoduchý test, ktorý hodnotí anemizáciu tkaniva, pomáha objasniť diagnózu: pacient ležiaci v ľahu zdvihne nohy o 45 °. Kolená sú rovné. Lekár hodnotí rýchlosť blanšírovania chodidiel a únavu nôh.

Vizuálne monitorovať dynamiku patologického procesu pomáhať obrázky problémových oblastí. Periférna angiografia dáva predstavu o dĺžke zmeneného cievneho lôžka, pomáha pri hodnotení stupňa trombolizácie, povahe objavujúcich sa „riešení“, typu artérií.

Možnosti lekárskej starostlivosti

Schéma liečby tejto závažnej patológie závisí od štádia ochorenia, jeho trvania, stupňa vaskulárnej lézie a príbuzných ochorení. Používa sa ako tradičná terapia, ako aj netradičná.

Všeobecné odporúčania

Ak sa problém nôh nelieči, u 30% pacientov do 5 rokov je ochorenie smrteľné. Toto číslo dosahuje 10 rokov 50%. Hlavnými príčinami úmrtia sú infarkt myokardu (60%) a mozgová príhoda (12%), aby bolo možné dlhodobo dosiahnuť konkrétne zmeny, je dôležité dôsledne dodržiavať pokyny:

Dodržiavajte diétu s kontrolou normy cholesterolu, ktorá vylučuje mastné mäso, hovädzie droby, trans tuky, gastronomické pochúťky, cukrovinky, maslo a smotanu s vysokým obsahom tuku.

 • Nastavte telesnú hmotnosť;
 • Kontrola zlých návykov;
 • Vyberte si pohodlnú obuv;
 • Opatrne zastrihávajte nechty;
 • Včasné ošetrenie poškodenia kože nôh;
 • Nedovoľte hypotermiu končatín;
 • Prispôsobenie pohybových aktivít: polhodinová tichá chôdza, bicykel (tréningové prístroje), plávanie;
 • Venujte náležitú pozornosť sprievodným ochoreniam.

Pred vypracovaním liečebného režimu lekár skúma anamnézu ochorenia, aby sa zohľadnili všetky stavy, ktoré vyvolali vývoj ochorenia.

Komplex opatrení je zameraný na zníženie bolesti vyplývajúcej z intermitentnej klaudikácie, obnovenie tolerancie voči stresu, prevenciu kritického štádia blokády žily, prevenciu výskytu vredov a gangrény. Odborný posudok - kandidát lekárskych vied

ELMalinovskogo o tom, ako liečiť aterosklerózu dolných končatín - na tomto videu

Liečba liekmi

Ateroskleróza dolných končatín je závažným ochorením a vyžaduje vhodnú liečbu. Aká je liečba vaskulárnej patológie dolných končatín?

 1. Protidoštičkové liečivá ako aspirín alebo Reopoliglukina, prevencia trombózy a jej komplikácií.
 2. Aktiváciou fyzickej odolnosti: Pentoxifylín a Cilostazol uľahčujú chodenie a zlepšujú zásobovanie nôh krvou.
 3. Lieky s protidoštičkovými schopnosťami, znižujú obsah „zlého“ cholesterolu, zlepšujú prietok krvi.
 4. Antikoagulanciá ako warfarín, heparín, riedenie krvi a prevencia vzniku krvných zrazenín.
 5. Antispasmodics - Drotaverine kneads bolesti, zmierňuje kŕče.
 6. Masti na báze antibiotík vo forme Oflokainu, Delaskine, Levomekolu, Dimexidu - ak sa zistia trofické vredy.
 7. Liek, ktorý zvyšuje výživu tkanív - Zincteral.
 8. Vasodilatačné lieky - Vazonit, Agapurin, Vazaprostan, Pentoksifillin, Pentillin, Trenal.
 9. Statíny - Lovastatín, Simvastatín, Pravastatín (pri vysokých hladinách cholesterolu a CHD).
 10. Fibráty - Clofibrát, Besafibrat (diabetici, na zníženie koncentrácie triglyceridov).
 11. Kyselina nikotínová (ak nie sú kontraindikácie - zlyhanie pečene, vredy, diabetes závislý od inzulínu).
 12. Vitamíny a fyzioterapia: elektroforéza, darsonvalizácia, okysličovanie.
 13. Pre prevenciu, v raných štádiách - sekvestranty žlčových kyselín (Cholesteramin, Colestid).

Sophora masť, ktorá je účinná pre rany nôh, je vhodná pre lokálne použitie. Predpísaná tinktúra a prevencia krvácania. Odporúča sa na trenie: aplikuje sa 2-3 p. / Deň, masážne problémové oblasti.

V prípade tachykardie a aterosklerózy ciev dolných končatín sa okrem hlavnej liečby predpisujú aj ďalšie lieky, napríklad B-blokátory.

Americkí lekári ponúkajú prevenciu aspirínu a blokátorov pre všetkých pacientov vo veku 45 rokov, a to aj bez príznakov aterosklerózy. Platnosť tohto rozhodnutia potvrdzujú štatistiky: frekvencia aterosklerózy, mŕtvice, srdcového infarktu v Spojených štátoch sa postupne znižuje.

Chirurgické techniky

Chirurgia - extrémne opatrenie pri liečbe ochorenia nôh. Prideľte chirurgický zákrok len v prípade ťažkej ischemickej choroby srdca so závažnými komplikáciami, keď je liečba liekmi bezmocná. Frekvencia amputácie nôh po diagnóze na 1 rok je až 40%.

 • Posun - organizácia ďalších príležitostí v problémovej oblasti tepny na normalizáciu prietoku krvi.
 • Balónová angioplastika s umiestnením do cievneho lôžka balónika na expanziu upchaného lúmenu.
 • Stentovanie cievy, keď je do problémovej tepny vložená trubicová vzpera, regulujúca veľkosť lúmenu na zamýšľanej úrovni.
 • Endarterektómia s odstránením postihnutej oblasti a zhlukov zrazenín.
 • Autodermoplastika sa používa na liečbu venóznych vredov, ktoré nie sú prístupné lokálnej terapii.
 • Protetika, ktorá spočíva v nahradení postihnutej oblasti autológnou alebo syntetickou nádobou.
 • Amputácie nekrotickej časti nohy s ďalšou protetikou.

Štatistiky WHO o úmrtnosti po amputácii: v priebehu roka - 20%, do 5 rokov - do 70%, do 10 rokov - do 95%. V Spojenom kráľovstve je to druhá najčastejšia príčina invalidity a zdravotného postihnutia.

Akademik M.I. Kuzin zdieľa svoje skúsenosti s liečbou aterosklerózy dolných končatín na tomto videu.

Príležitosti pre tradičnú medicínu

Plavidlá môžete vyčistiť pomocou receptov „babičky“. Pri ateroskleróze dolných končatín sú odporúčania vhodné pre liečbu aj ako preventívne opatrenia.