Hlavná

Ischémia

Blokáda ramennej vetvy

Blokáda nôh jeho zväzku je porušením intrakardiálneho vedenia, charakterizované spomalením alebo úplným zastavením vedenia excitačných impulzov pozdĺž jednej alebo niekoľkých vetiev jeho zväzku. Blokáda zväzku jeho vetvy môže byť detekovaná iba inštrumentálnym vyšetrením alebo symptomatickými prejavmi porúch rytmu, závratov a záchvatov straty vedomia. Blokáda nohy vetvy vetvenia je diagnostikovaná pomocou elektrokardiografie. Ošetrenie blokády zväzku jeho vetvy je redukované na odstránenie príčin porúch vedenia; v niektorých prípadoch môže byť potrebné nainštalovať umelý kardiostimulátor.

Blokáda ramennej vetvy

Blokáda nôh zväzku Gis je neúplné alebo úplné prerušenie prechodu elektrického impulzu cez bunkové zväzky systému srdcového vedenia, čo vedie k zmene v sekvencii komorového pokrytia myokardu. V kardiológii sa blokáda zväzku His vetvy nepovažuje za nezávislé ochorenie. Spravidla pôsobí ako dôsledok a zároveň elektrokardiografický príznak akejkoľvek nezávislej srdcovej patológie. Podľa EKG je blokáda zväzku jeho vetvy diagnostikovaná u 0,6% ľudí, častejšie u mužov; u osôb starších ako 60 rokov sa jeho frekvencia zvyšuje na 1-2%.

Jeho zväzok je súčasťou systému srdcového vedenia, reprezentovaného zoskupeniami modifikovaných svalových vlákien. V medzikomorovej priehradke je zväzok Jeho rozdelený na dve nohy - pravú a ľavú. Na druhej strane, ľavá noha je rozdelená na predné a zadné vetvy, ktoré zostupujú na oboch stranách medzikomorovej priehradky. Najmenšími vetvami systému intraventrikulárneho vedenia sú Purkyňove vlákna, ktoré prenikajú celým srdcovým svalom a sú priamo spojené s kontraktilným komorovým myokardom. K kontrakciám myokardu dochádza v dôsledku šírenia elektrických impulzov pochádzajúcich zo sínusového uzla, cez atriu do atrioventrikulárneho uzla, potom cez zväzok Jeho a jeho nôh k Purkyňovým vláknam.

Príčiny blokády zväzkov Guis

Blokáda zväzku jeho vetvy môže byť spôsobená rôznymi dôvodmi. Blokádou pravého ramienka dochádza pri ochorení zahŕňajúcich preťažení a hypertrofia pravej komory - mitrálnej chlopne defektu septa predsiení, trikuspidálnej insuficiencia chlopne, ischemická choroba srdca, cor pulmonale, hypertenzia, akútny infarkt myokardu (zadnediafragmalnom alebo verhneverhushechnom) a ďalšie.

Aterosklerotická kardioskleróza, defekty aortálnej chlopne, kardiomyopatia, infarkt myokardu, myokarditída, bakteriálna endokarditída, myokardiálna dystrofia majú za následok blokádu ľavej nohy zväzku His. Zriedkavo sa blokáda bloku vetvenia zväzku vyvíja na pozadí pľúcnej embólie, hyperkalémie a intoxikácie srdcovými glykozidmi.

Príčiny blokády dvoch zväzkov sú zvyčajne poruchy aorty (aortálna insuficiencia, aortálna stenóza) a aortálna koarktácia.

Klasifikačná blokáda bloku vetvenia zväzku

Ak vezmeme do úvahy anatomickú štruktúru zväzku Jeho, blokáda môže byť jednosmerná, dvoj-zväzková a trojramenná. Blokáda jedného lúča zahŕňa prípady lézie len jednej nohy (vetvy) jeho zväzku: blokáda pravej nohy, blokáda ľavej prednej alebo ľavej zadnej vetvy. Blokády dvoch zväzkov sú simultánnym poškodením dvoch vetiev zväzku His: predných a zadných vetiev ľavej nohy, pravej nohy a prednej ľavej vetvy, pravej nohy a zadnej ľavej vetvy. S tromi lúčovými blokádami sú ovplyvnené všetky tri vetvy Jeho zväzku.

Podľa stupňa porušenia impulzu blokovania nôh zväzku Jeho, môžu byť neúplné a úplné. V prípade neúplnej blokády je narušené vedenie pulzu pozdĺž jednej z nôh jeho zväzku, pričom nie je narušená funkcia druhej vetvy alebo jednej z jej vetiev. V tomto prípade je excitácia myokardu komôr zabezpečená neporušenými vetvami, ale vyskytuje sa s oneskorením.

Tak, so spomalením procesu šírenia impulzu pozdĺž vetiev zväzku Jeho, dochádza k neúplnému srdcovému bloku prvého stupňa. V takom prípade, ak nie všetky impulzy dosiahnu komory, hovoria o neúplnom stupni srdcového bloku II. Úplná blokáda (alebo blokovanie stupňa III) je charakterizovaná absolútnou nemožnosťou vedenia impulzov z predsiení k komorám, v súvislosti s ktorými sa tieto začínajú uzatvárať nezávisle, pri rýchlosti 20-40 úderov. v minútach

Blokáda nôh zväzku Jeho môže byť prechodná (prerušovaná) alebo trvalá (nezvratná). V niektorých prípadoch sa blokáda zväzku jeho vetvy vyvíja len vtedy, keď sa mení srdcová frekvencia (bradykardia, tachykardia).

Charakteristika rôznych možností blokády bloku vetvenia zväzku

Blokáda nôh zväzku Jeho nemá nezávislé klinické prejavy; vo väčšine prípadov prejavujú príznaky základného ochorenia a špecifické zmeny EKG. V niektorých prípadoch s poklesom srdcového výdaja môže byť blokáda zväzku jeho zväzku sprevádzaná častými závratmi, závažnou bradykardiou a niekedy záchvatmi bezvedomia.

Zvážte hlavné klinické možnosti blokovania zväzku Jeho.

Blokáda bloku vetvenia pravého zväzku

V prípade úplnej blokády pravej nohy zväzku His sa impulz a excitácia myokardu pravej komory a pravej polovice MILV uskutočňujú pozdĺž kontraktilných svalových vlákien z ľavej komory az ľavej polovice MILV. V prípade neúplnej blokády je zaznamenané spomalenie vedenia elektrického impulzu pozdĺž pravej vetvy jeho vetvy. Niekedy sa u prakticky zdravých mladých ľudí zistí neúplná blokáda správneho zväzku His; v tomto prípade sa považuje za variant fyziologickej normy.

EKG-príznaky úplnej blokády pravého zväzku jeho zväzku sú expanzia S vlny, zvýšenie amplitúdy a rozšírenie R vlny, komplex QRS má formu qRS s predĺžením až o 0,12 s. a viac.

Blokáda bloku vetiev ľavého zväzku

S úplnou blokádou ľavej nohy jeho zväzku sa neuskutoční vlna excitácie pozdĺž stonky nohy, až kým sa nerozvetvie, alebo sa nerozšíri súčasne do oboch vetiev ľavej nohy (blokáda dvoch lúčov). Excitačná vlna sa prenáša do myokardu ľavej komory s oneskorením od pravej polovice MILV a pravej komory pozdĺž Purkyňových vlákien. Na EKG - odchýlka EOS vľavo, rozšírenie QRS komplexu na 0,12 sekundy. alebo viac.

V srdci blokády prednej vetvy ľavej nohy zväzku Jeho je porušenie impulzu na anterolaterálnu stenu myokardu ľavej komory. V tomto prípade sa po excitácii MUZhP a spodných častí zadnej steny pozdĺž anastomóz Purkyňových vlákien šíri excitačná vlna z anterolaterálnej steny ľavej komory zdola nahor.

Počas blokády zadnej vetvy ľavej nohy zväzku His je narušená porucha vedenia dolných častí myokardu ľavej komory. Vlna aktivácie sa šíri z prednej a anterolaterálnej steny ľavej komory pozdĺž Purkyňových vlákien do spodných zadných častí ľavej komory, t.j. zhora nadol.

Neúplná blokáda ľavej nohy zväzku His je charakterizovaná spomalením vedenia impulzov pozdĺž hlavného ľavého kmeňa alebo pozdĺž oboch vetiev ľavej nohy. Súčasne je časť myokardu ľavej komory excitovaná impulzmi šíriacimi sa pozdĺž pravej nohy.

Blokáda dvoch lúčov

V kombinácii s blokádou pravej nohy zväzku jeho blokády ľavej prednej vetvy sa elektrický impulz šíri pozdĺž zadnej vetvy ľavej nohy zväzku His, čo spôsobuje excitáciu prvej dolnej časti myokardu ľavej komory, potom jej anterolaterálnych delení. Následne sa impulz pomaly šíri do myokardu pravej komory pozdĺž kontraktilných vlákien.

Oneskorenie excitácie anterolaterálnej steny ľavej komory a pravej komory sa odráža na EKG vo forme expanzie komplexu QRS na 0,12 sekundy, čo je zrýchlenie vzostupného kolena S vlny, záporná T vlna, odchýlka EOS vľavo.

V prípade kombinovanej blokády pravého zväzku jeho zväzku s blokádou zadnej ľavej vetvy sa impulz vedie cez prednú ľavú vetvu, anterolaterálne oddelenia anastomózy ľavej komory do dolných častí chrbta ľavej komory a potom kontraktilné vlákna do pravej komory. EKG odráža znaky blokády ľavej zadnej vetvy a pravej nohy jeho zväzku, odchýlku EOS doprava. Táto kombinácia indikuje bežné a hlboké zmeny v myokarde.

Blokáda troch lúčov

Neúplná blokáda troch zväzkov je sprevádzaná rozšírením excitačného impulzu na komory pozdĺž najmenej postihnutej vetvy zväzku His. Zároveň je označený atrioventrikulárny blok I alebo II.

V prípade úplnej blokády troch zväzkov sa vedenie impulzov od predsiení k komorám stáva nemožným (AV blokáda tretieho stupňa), čo vedie k disociácii predsieňových a komorových rytmov. Súčasne sa komôrky sťahujú do vlastného idioventrikulárneho rytmu, ktorý sa vyznačuje nízkou frekvenciou a arytmiou, čo môže viesť k výskytu atriálnej fibrilácie a asystoly rôzneho trvania.

Vzor EKG s úplnou blokádou zväzku His vetvy zodpovedá znakom AV blokády jedného stupňa alebo iného.

Diagnóza a liečba blokády zväzku Jeho

Hlavnou metódou na detekciu blokády zväzku jeho zväzku je štandardná elektrokardiografia a jej odrody - transesofageálna elektrokardiografia (CPECG), rytmokardiografia, denné monitorovanie EKG. Na identifikáciu údajov o organickom poškodení srdca sa vykoná echokardiografia, MRI, MSCT, PET srdca. Ak sa zistí blokáda vetveného bloku zväzkov, je nutná konzultácia s pacientom kardiológom, arytmológom alebo kardiochirurgom.

Neexistuje žiadna špecifická liečba blokády zväzku Jeho zväzku; pri tejto poruche sa musí liečiť základné ochorenie. Keď blokáda zväzku Jeho, komplikovaný angínou, hypertenziou, zlyhaním srdca, terapiou nitrátmi, srdcovými glykozidmi, antihypertenzívami. Ak by AV blokáda mala zvážiť indikácie pre implantáciu kardiostimulátora. Pri blokovaní nôh zväzku Jeho, vyskytujúcich sa bez klinických prejavov, sa vykonáva dynamické pozorovanie.

Predikcia blokády bloku vetvenia zväzkov

Prognóza zväzku Jeho zväzku u asymptomatických pacientov je priaznivá. V prítomnosti organickej patológie srdca je prognóza určená základným ochorením. Blokáda zväzku jeho zväzkov naopak zvyšuje riziko náhleho úmrtia u tejto kategórie pacientov a rozvoj dlhodobých komplikácií.

Progresia defektu správania, rozvoj AV blokády, kardiomegália, hypertenzia a srdcové zlyhanie zvyšuje pravdepodobnosť nepriaznivého výsledku.

Blokáda nôh jeho zväzku (vpravo a vľavo): neúplná a úplná, čo je uvedené na EKG, spôsobuje nebezpečné alebo nie?

Takmer každý z nás, ktorý dostal záznam elektrokardiogramu, sa ho bude snažiť dešifrovať na vlastnú päsť a určite sa pozrie na záver, ktorý kardiológ napísal. Je dobré, ak tam nie sú žiadne podozrivé termíny, ale dokonca aj medzi úplným blahobytom av neprítomnosti aspoň niektorých "výdatných" symptómov, záznam blokády nemôže byť len upozornený.

Je jasné, že takýto fenomén spôsobí úzkosť, pretože niečo je zablokované v srdci - hlavný orgán, ktorý poskytuje výživu celému nášmu telu. Avšak nie každá blokáda je považovaná za poruchu, existujú niektoré z jej typov, ktoré nielenže nezasahujú do normálnej životnej činnosti, ale tiež úplne zapadajú do normy. Nedokončená (čiastočná) blokáda pravého zväzku His (BPSPG) je len prípad, keď je panika zbytočná, ale iné typy takýchto intrakardiálnych blokov by nemali byť ponechané bez pozornosti.

Zoznámený so záverom kardiografie, môže pacient nájsť záznam o blokáde niektorého z nôh zväzku Jeho (NPG). Táto porucha je asymptomatická, je diagnostikovaná pri zaznamenávaní kardiogramu, ale podrobné vyšetrenie väčšiny jej vlastníkov odhaľuje odchýlky nielen funkčného, ​​ale aj organického charakteru.

Nejednoznačný postoj k blokádam zväzku Svojho zväzku: niektoré z ich typov sú považované za variant normy, iné sú vždy vážny problém, plný závažných komplikácií, preto je pozornosť kardiológov na tento druh nezrovnalostí blízka a pacient podstúpi komplexné vyšetrenie.

srdcový cyklus; Jeho nohy zväzku poskytujú impulzné vedenie pozdĺž srdcových komôr

Vodivý systém srdca je druh modifikovaných svalových buniek, ktoré v priebehu vývoja získali schopnosť prenášať elektrické signály na kardiomyocyty. Vďaka harmonickej a dôslednej práci zložiek týchto ciest sa srdce rytmicky sťahuje.

Zväzok His poskytuje signály excitačného nervu komorového myokardu. Pochádza z atrioventrikulárneho spojenia, potom ide do hornej časti medzikomorovej priehradky, pod ňou sa vetví do pravej a ľavej nohy (NPG). Ľavá noha (LNPG) dáva prednému a zadnému vetvu ľavý komorový myokard. Pravá (PNPG) poskytuje vodivosť v myokarde pravej komory. Posledným spojením ciest sú malé Purkyňove vlákna, ktoré prenášajú signály do hlavného čerpadla nášho tela a sú rozptýlené v hrúbke svalu do jeho najvzdialenejších oblastí.

Prekážka prúdenia nervového impulzu sa môže objaviť v ktorejkoľvek časti komorového myokardu, čo vyprovokuje blok v jednej nohe, jednu z vetiev ľavej nohy zväzku Jeho, dve nohy súčasne. Objem bloku určuje symptómy - od neprítomnosti až po celkovú poruchu vedenia a ťažkú ​​arytmiu.

Príčiny a typy komorových blokov

Stupeň poškodenia nervových ciest určuje typ blokády:

 • Odnopuchkovaya - je ťažké prenášať signál pozdĺž pravej nohy zväzku Jeho, jednej z vetiev vľavo;
 • Dvojramenné vetvy ľavej nohy alebo pravej nohy s jednou vetvou vľavo;
 • Trojramenný - všetky tri cesty sú zapojené naraz.

Blokovanie úseku zväzkových vlákien je úplné a neúplné. V čiastkových prípadoch trpí iba jedna z pobočiek, ale práca ostatných je zachovaná. Myokard prijíma signály z iného zdroja v obchádzke, ale sú trochu oneskorené.

V závislosti od prietokovej blokády je konštantná, prechodná a prerušovaná. Občasná blokáda sa objaví a zmizne, čo sa dá sledovať počas nahrávania jedného EKG. Porucha prechodného vedenia je pozorovaná na fragmente elektrokardiogramu. Niekedy počas nahrávania kardiogramu dochádza k zmene bloku rôznych vetiev a nôh - striedavej blokády.

Definujú sa 3 stupne bloku NPG:

 1. V prvom stupni sa signály dostanú do kardiomyocytov s oneskorením.
 2. V druhej - časť signálov nedosiahne svalové tkanivo.
 3. Pri celkovej blokáde III. Stupňa nervové signály neprejdú do komorového myokardu, takže sa znižuje s veľmi nízkou frekvenciou.

Blokáda ventrikulárneho traktu nie je nezávislým ochorením. Toto je prejav inej patológie. Pomerne zdraví ľudia často odhaľujú neúplnú blokádu PNPG, čo sa považuje za normálne.

Kardiálne príčiny, ktoré vyvolávajú blok jeho vlákien vlákien sú:

 • Ischemické ochorenie - akútne vo forme nekrózy (infarkt myokardu) alebo chronické s trakotickým rastom v myokarde (kardioskleróza);
 • Kardiomyopatia a dystrofia;
 • Defekty - anomálie v priehradke vrodenej povahy, kontrakcie, nedostatočnosti ventilových otvorov, aortálnej koarktácie;
 • Zápalové zmeny srdcového svalu;
 • Zlyhanie srdca;
 • Odložená kardiochirurgia;
 • Zahusťovanie ľavej komory s arteriálnou hypertenziou.

Ako mimokardiálne faktory, ktoré spôsobujú blok, uveďte:

 1. Liečebné účinky - dlhodobé užívanie diuretík a bez kontroly špecialistu, antiarytmiká, srdcové glykozidy, ktoré môžu byť zneužívané pacientmi s kardiologickým profilom;
 2. Posuny elektrolytov;
 3. Fajčenie, alkoholizmus;
 4. Endokrinná patológia;
 5. Autonómna dysfunkcia;
 6. Predĺžená hypoxia a dilatácia pravej polovice srdca pri bronchopulmonálnych ochoreniach (astma, bronchitída).

Ak hlavná príčina bloku vetva zväzku jeho nie je objasnená prostredníctvom komplexného prieskumu, hovoriť o idiopatickej poruchy.

Ako bolo povedané, neúplná blokáda pravého zväzku Jeho je často normou, ak sa v orgáne nenachádzajú žiadne ďalšie zmeny. Často sa vyskytuje v detstve a dospievaní a môže sa vyskytovať v kombinácii s malými anomáliami - extra akordom, prolapsom bicpidálnej chlopne, otvoreným predsieňovým oknom.

Video: názor kardiológa na neúplnú blokádu pravej nohy zväzku jeho u detí

Na rozdiel od porúch spojených so zmenou vedenia pravej nohy je blokáda vetiev vľavo spôsobená štrukturálnymi léziami srdca, a preto sa nepovažuje za prirodzený stav.

Jedným z hlavných mechanizmov tvorby patologickej blokády je mechanická prekážka šírenia nervového signálu, najmä proliferácia spojivového tkaniva počas hypoxie, hypertrofia srdcových komôr. Ďalšie dôležité spojenie v patogenéze možno považovať za dilatáciu orgánových dutín v prípade jeho chronickej nedostatočnosti.

Napriek možnej neškodnosti (s lokálnou detekciou neúplného BPNPG) môže porážka pravej nohy sprevádzať aj patológiu, ktorá sa vyskytuje pri nadmernom zaťažení a dilatácii pravej polovice orgánu (pľúcne srdce, ischémia, trikuspidálna insuficiencia).

Blokáda bloku vetvenia ľavého zväzku sa nachádza v kardioskleróze v dôsledku aterosklerotickej oklúzie srdcových tepien, ochorenia aortálnej chlopne, nekrózy a zápalu myokardu, ktoré menia ľavú polovicu srdca.

Symptomatológia blokád zväzku Jeho

Ak je rozdelenie nervových signálov do zložiek jeho zväzku obtiažne, symptómy môžu chýbať, a ak sú, sú spravidla spôsobené chorobou, ktorá slúžila ako primárna príčina vzniku blokov a sú extrémne nešpecifické. Inými slovami, podľa symptómov nie je možné uhádnuť typ poruchy vedenia a dokonca aj podozrenie, že v niektorých prípadoch je blokáda v niektorých prípadoch mimoriadne ťažká.

Neúplná (čiastočná) blokáda, ťažkosti pri šírení signálov pozdĺž jednej z vetiev, za predpokladu, že ostatné fungujú, nespôsobujú subjektívne symptómy. Toto je zistenie EKG, ktoré vyžaduje ďalšie vyšetrenia. Niektorí pacienti pociťujú dýchavičnosť, bolesť v srdci, prerušenie rytmu, únavu, ktorá však nemá priame spojenie s intraventrikulárnym blokom, ale charakterizuje určité ochorenie.

Príznaky úplnej blokády sú:

 • Pocit nepravidelnosti v práci srdca, tep;
 • Závraty, mdloby;
 • Jemnosť na hrudi.

S blokádou LNPG pacienti pociťujú závraty, bolesť v srdci, búšenie srdca. Táto noha je úplne zablokovaná v prípade závažných porúch - akútneho veľkofokálneho infarktu, kardiomyopatie.

Blokáda troch vetiev je zároveň úplná a neúplná. Pri čiastočnom blokovaní vedenia, niektoré signály stále dosahujú kardiomyocyty pozdĺž nepoškodených vlákien, ale s oneskorením, v plnej miere, je komorový myokard znížený v dôsledku ektopických ložísk mimo dráh a komory významne zaostávajú za predsieňami.

Nízka frekvencia komorových kontrakcií neumožňuje telu poskytnúť normálnu hemodynamiku a medzi symptómy patria závraty a epizódy straty vedomia v dôsledku neadekvátneho mozgového obehu. Na pozadí srdcového zlyhania sa môže vyskytnúť náhla srdcová zástava, ktorá spôsobuje smrť pacienta.

Blokáda nôh Guis je nebezpečná pri zlyhaní orgánov, opakovaných Morgagni-Adams-Stokesových útokoch s rizikom zástavy srdca a náhleho úmrtia, možnej predispozície k srdcovému infarktu v dôsledku poklesu dodávky krvi cez koronárne artérie, dokonca aj bez aterosklerózy.

Dôsledky intraventrikulárneho bloku môžu byť paroxyzmálna tachykardia, ventrikulárna fibrilácia, zástava srdca. Pri dlhodobom blokovaní systémový prietok krvi trpí zvýšeným preťažením orgánov. Tromboembolizmus sa považuje za nebezpečnú komplikáciu, pri ktorej je indikovaná špeciálna liečba.

EKG v blokáde bloku vetvenia zväzku

Najviac informatívny spôsob detekcie intraventrikulárnych blokád je elektrokardiografia, ktorá ukazuje zmeny charakteristické pre patológiu. Pri Holterovom monitorovaní sa diagnostikujú oddelené formy porúch vedenia. Diagnostika blokád NPG nie je ľahká úloha, preto je lepšie zveriť ju špecialistovi, ale pokúsime sa trochu pochopiť, čo sa odchyľuje od normálneho EKG.

Normálne sa distribúcia elektrickej vlny pohybuje rovnomerne od predsieňového myokardu k komorám a zľava doprava, bez akýchkoľvek prekážok kdekoľvek. Prechod nervových signálov zo septa do najvzdialenejších oblastí srdcového svalu u zdravých ľudí trvá menej ako 120 ms. Pri blokovaní je inhibovaný jeho prenos, čo znamená, že sa spomalí aj depolarizácia komorového myokardu. Výsledkom je, že sval potrebuje viac času na depolarizáciu a kontrakciu, čo znamená, že sa predĺži komorový komplex QRS.

Expanzia komorového komplexu na 0,12 sekundy alebo viac naznačuje, že nervové signály neprechádzajú cez hlavnú NPG, ale bypass, resp.

Keď kardiogram ukazuje správny sínusový rytmus spolu s javmi blokády lúčov, P vlna sa zachová pred všetkými QRS, čo naznačuje, že zdrojom kontraktility je sínusový uzol, odkiaľ sú atria vzrušené. Keď ektopický zdroj kontraktility v komorovom myokarde týchto zubov nebude.

Video: lekcia EKG s blokádou PNG

Blokáda pravej nohy zväzku jeho na EKG

Blokáda pravého zväzku His (BPNPG) je pravdepodobne najčastejším nálezom u športovcov s kardiografiou, nachádza sa u mnohých zdravých ľudí, u ľudí, ktorí netrpia patológiou srdca. Zvyčajne je však nekompletná a asymptomatická. Pri nadmernom zaťažení a dilatácii pravej orgánovej komory v podmienkach srdcovej alebo pľúcnej patológie blok získava abnormálne vlastnosti.

Keď je ťažké prenášať signály cez PNPG, myokard pravej komory a časť septa prijímajú signály z PNGP, ale excitácia prichádza neskôr. S neúplnými BPNPG signály na nohe ísť, ale dlhšie, než je obvyklé, takže komorové komplexy majú neobvyklý vzhľad, ale majú normálnu šírku.

S úplnou blokádou pravej nohy zväzku His je rozdelenie depolarizované správnym smerom zľava doprava. Kardiogram zobrazuje R vlnu vo V1 a Q v šiestej (ľavej komory). Po tom, ako septum získa svoj impulz, excitácia kardiomyocytov je distribuovaná pozdĺž myokardu ľavej komory, S vlna v prvom hrudníku a R v šiestom elektróde je fixovaná na EKG.

Keď je ľavá komora už zaplavená kontrakciou a vstúpi do systoly, signál dosiahne neskoršiu depolarizáciu pravej komory a na EKG je možné vysledovať ďalšie R v I hrudníku a hlboký S vo V6. Toto tvorí špecifickú formu komorového komplexu - RSR1.

Prejavy BPNPG veria:

 • Rozšírenie QRS až na 120 ms a viac;
 • zvrátenie QRS: vo V1-2 je viditeľné zúbkovanie RSR1;
 • os srdca sa odchyľuje doprava;
 • vysoká amplitúda a rozšírená R v hrudníku I, široký S v I a ľavokomorové elektródy.

Blokáda ľavej nohy zväzku jeho na EKG

Úplná alebo čiastočná blokáda LNPG je takmer vždy problémom spojeným s reštrukturalizáciou svalového tkaniva. Pri takejto poruche nedochádza k prenosu signálu cez LDLG, čo je dôvod, prečo je oddiel depolarizovaný v opačnom smere - sprava doľava. Na elektrokardiogram Q zub v oznámení som hrudník priradenie a malé R vo V6.

Myokard pravej komory sa najprv depolarizuje, potom sa excitácia presunie do celej časti ľavej komory - R sa objaví v I hrudníku a S vo V5-6 ako vrub. Ako sa ľavá komora zmenšuje, S sa objavuje v hrudníku I a v šiestom sa objavuje ďalší R.

Najvýraznejší obraz BLNPG je pozorovaný v šiestom hrudníku, ktorý je zodpovedný za prácu ľavej polovice orgánu. Tu môžete vidieť dlhé a deformované QRS s vrúbkovaným vrcholom, podobne ako písmeno M alebo W.

O úplnej blokáde ľavej nohy zväzku Jeho vôle povedzme:

 • široké, deformované komorovité komplexy v tvare W so šírkou 120 ms v štandarde I a v ľavej časti hrudníka;
 • pokročilý a hlboký S v III a prvý hrudník vedie;
 • nedostatok Q v ľavej časti hrudníka;
 • ST segment a T vlna sú umiestnené oproti smeru hlavného komorového zuba;
 • elektrická os je posunutá doľava.

Nekompletná blokáda ľavej nohy jeho zväzku sa objaví, keď signál neprejde pozdĺž jednej z vetiev nohy. Na kardiograme budú podobné zmeny s plným blokom, ale QRS nie je predĺžený.

Blok prednej vetvy LDPH sa môže vyskytovať v určitých lokalizáciách infarktu, sklerózy a patológie s ťažkým zhrubnutím myokardu ľavej komory - hypertenzia, niektoré defekty, degenerácia a zápal.

Blokáda zadnej vetvy LNPG dáva pravostrannému usporiadaniu osi, určitému predĺženiu QRS, vybraniu S v ľavých vodičoch. Vyskytuje sa v infarkte zadnej steny a diafragmatickej časti ľavej komory, kardiomyopatie a zápalu.

Ťažkosti pri identifikácii blokov intraventrikulárnych ciest sú často spôsobené ich kombináciou s inou kardiálnou patológiou, poskytovaním významných príznakov EKG - srdcového infarktu, hypertrofie atď., Ale je dôležité pamätať na jednu vlastnosť: v blokáde nôh sa Q vlna neobjavuje v elektródach, ktoré charakterizujú zablokovanú nohu, Ak sa tento zub objaví v nich, potom existuje každý dôvod na podozrenie na nekrózu srdcového svalu na pozadí blokovania.

Dvoj- a trojzložková blokáda zväzku His na EKG

V niektorých prípadoch existuje blok dvoch spôsobov naraz. Kombinácia blokády PNPG a prednej vetvy ľavej nohy spôsobuje predĺženie komplexu QRS na 0,12 sekundy, zárez na zube S, inverziu T a odchýlku osi srdca vľavo.

V prípade, keď sa BPNPG kombinuje s léziou zadnej vetvy PNPG, je os srdca nasmerovaná doprava a znaky opísané vyššie pre každý typ bloku možno vysledovať do EKG. Táto porucha vodivosti hovorí o hlbokých a závažných zmenách srdcového svalu.

V prípade čiastočného porušenia intraventrikulárnych dráh naraz v troch vetvách je na EKG diagnostikovaný atrioventrikulárny blok I alebo II. V prvom stupni sa vodivosť zhoršuje, ale všetky impulzy sa dostanú do komorového svalu a v druhom z niektorých impulzov, a tak vypadnú kontrakcie komôr.

Ak je blok troch zväzkov plný, potom impulz z predsiení neprechádza do komorového myokardu a vyvíja sa AV blok s úplným tretím stupňom, pri ktorom sa atria a komôrky nekoordinujú pri rôznych rytmoch. Komorový rytmus je nepravidelný a zriedkavý, klesá na 40 za minútu.

Diagnóza a liečba intraventrikulárnej blokády

Hlavný objem informácií o stupni rušenia vodivosti v jeho zväzku a jeho vetvách získa lekár z vyššie opísaného EKG, pretože nie je možné počúvať alebo identifikovať ho symptómami. Na objasnenie diagnózy možno vykonať denné monitorovanie alebo záznam EKG pažeráka.

Ak sa blokáda vyvinula na pozadí organických zmien v srdci, potom sa pacientovi zobrazí ultrazvukové vyšetrenie, v prípade potreby sa môže vykonať scintigrafia MRI.

Liečba intraventrikulárnych blokád je nešpecifická a je zameraná na hlavné ochorenie, ktoré spôsobilo poruchy vedenia. Ak je blokáda čiastočná a nespôsobuje žiadne príznaky, postačuje pozorovanie s periodickým monitorovaním EKG.

Ak je možné priradiť blok jedného alebo dvoch lúčov: t

 1. Vitamíny skupiny B, kyselina nikotínová na zlepšenie metabolických reakcií v myokarde;
 2. Antioxidačné komplexy - L-karnitín, mexidol, antioxidanty;
 3. Sedatíva - maternice, adaptol, afobazol, valerián;
 4. Rôzne antihypertenzné skupiny - lyzitar, losartan, bisoprolol, amlodipín atď.;
 5. Antianginózne lieky na ischemickú chorobu srdca (nitroglycerín, trinitrolong);
 6. Antikoagulanciá a protidoštičkové činidlá na prevenciu tromboembolických komplikácií (aspirín, kardiomagnyl, warfarín);
 7. Statíny pri poruchách metabolizmu tukov - simvastatín, atorvastatín;
 8. Diuretiká a srdcové glykozidy pri chronickom srdcovom zlyhaní - indapamid, veroshiron, digoxín;
 9. Antibiotiká a protizápalové lieky v prípade myokarditídy.

Pri závažnom porušení intraventrikulárneho vedenia s častými záchvatmi straty vedomia a ischémie mozgu sa indikuje chirurgická liečba, ktorá spočíva v inštalácii kardiostimulátora. Dočasná kardiostimulácia sa vykonáva v prvých dvoch týždňoch infarktu myokardu, keď sa kombinuje s úplnou ľavostrannou blokádou.

S diagnostikovanou blokádou intraventrikulárneho systému stojí za to uvažovať o zachovaní zdravého životného štýlu, aj keď ide o neúplný BPSD s asymptomatickým priebehom. Fyzická námaha je nevyhnutnou podmienkou asymptomatickej blokády.

V prípade už existujúcej srdcovej patológie, ktorá spôsobila blokádu v dvoch alebo troch zväzkoch, by mal byť pacient vylúčený zo stresových situácií, psycho-emocionálneho a fyzického preťaženia a zlých návykov. Je dôležité si oddýchnuť, normalizovať jedlo a režim.

Otázka kompatibility blokád nôh His a športových zväzkov sa týka mnohých rodičov a dospelých športovcov. Stáva sa, že narušená vodivosť je detegovaná náhodne, s plnou pohodu subjektu. O otázkach týkajúcich sa športu v takýchto prípadoch by mal rozhodnúť kardiológ.

Neúplný BPNPG je detekovaný v takmer tretine športovcov a pri absencii zmien v samotnom srdci nemôže byť dôvodom na zastavenie športu. Dynamické pozorovanie však stále nebolí.

Podľa odporúčaní špecialistov by blokáda PNH, asymptomatická, bez dysfunkcie atrioventrikulárneho uzla a nevyvolávajúca arytmie, nemala byť prekážkou športu. V prípade arytmií diagnostikovaných štrukturálnymi zmenami chlopní a myokardu echokardiografiou by mala byť fyzická námaha obmedzená. Pri ťažkých poruchách rytmu je šport úplne vylúčený.

Prognóza blokád intraventrikulárneho traktu závisí od stupňa blokády. V prípade asymptomatického priebehu môže byť považovaný za priaznivý a keď sa arytmia vyvíja na pozadí už existujúcej organickej kardiologickej patológie, je vždy vážna. Silné blokády môžu byť smrteľné a vytvárajú riziko náhlej smrti.

Porušenie správania môže prispieť k hemodynamickým poruchám v dôsledku zníženej kontraktilnej aktivity myokardu a objemu cievnej mozgovej príhody, v dôsledku čoho sa zníži prekrvenie srdca a ďalších vnútorných orgánov. Všetci pacienti s blokádou zväzku jeho zväzku by mali byť čo najpresnejšie vyšetrení, v prípade potreby konzultovaní s arytmológom, po ktorom by sa mali dodržiavať všetky odporúčania ošetrujúceho lekára, aby sa zabránilo nebezpečným komplikáciám.

Ako vizuálne určiť blokádu ľavej a pravej nohy zväzku jeho na EKG pásky

Blokáda zložiek obsiahnutých v štruktúre zväzku His patrí do triedy intraventrikulárnych arytmií.

To znamená narušenie normálneho prechodu elektrického impulzu cez vlákna zodpovedné za komorové kontrakcie a môže byť buď úplné alebo neúplné (ovplyvňujúce jednotlivé vetvy v hrúbke srdcového svalu).

Tento typ poruchy srdcového rytmu môže byť trvalý alebo prerušovaný.

Čo sa pozrieť na kardiogram

Úplný opis tejto patológie môže byť znázornený na elektrokardiograme (EKG). Na pásku prijatej ako výsledok EKG sú výsledky zaznamenané na niekoľkých grafoch zodpovedajúcich troma štandardným elektródam z končatín (I, II, III), tromi zosilnenými elektródami z končatín (aVL, aVR, aVF) a šiestimi hrudníkmi (od V1 do V6).

Normálny výkon

Elektrokardiogram, ktorý indikuje, že na časti srdca nie sú žiadne patologické zmeny, nevyhnutne zahŕňa prítomnosť zubov P, T, komorových QRS komôr a všetkých intervalov a segmentov vo forme hladkého vzájomného prechodu a tvoreného neoddeliteľnými líniovými odchýlkami od izoelektrickej čiary.

Okrem toho tieto prvky musia spĺňať určité parametre, ktoré lekár nezávisle vypočítava v sekundách a milimetroch pomocou špeciálneho pravítka a tiež vizuálne vyhodnotí. Medzi parametre normálneho EKG patria:

 1. Správny rytmus (v ktoromkoľvek elektróde, každý RR interval sa rovná alebo sa líši najviac o 10% od aritmetického priemeru všetkých susedných RR intervalov).
 2. Frekvencia kontrakcií srdca je v rozsahu 60-90 úderov za minútu.
 3. Sinoatrial uzol funguje ako hlavný stimulátor srdcovej frekvencie (v elektrónoch II a III sú pozitívne - nad izolínom - P zuby umiestnené pred všetkými komplexmi QRS).
 4. Neexistuje žiadne spomalenie alebo zrýchlenie vodivosti svalových vlákien (šírka P vlny je menšia ako 0,10 sekundy, interval PQ je od 0,120 do 0,20 sekundy, komplex QRS je od 0,080 do 0,120 sekundy).
 5. Elektrická os srdca je v rozsahu od +30 do +60 stupňov.
 6. Normálne parametre predsieňovej P vlny (trvanie do 0,10 sekundy; výška do 2,5 mm; nutne pozitívne v elektrónoch I, II, aVF, V2-V6; vždy záporné - pod izolínom - v elektróde aVR; tvar je kopulovitý, bez zúbkov a rozdelené do dvoch klinčekov).
 7. Normálne parametre komplexu QRS (celkové trvanie 0.080-0.120 sekúnd; trvanie Q vlny je menšie alebo rovné 0,030 sekundám a amplitúda je štvrtina výšky vlny R).
 8. Normálne parametre segmentu RS-T (segment by mal byť umiestnený na neutrálnom obryse bez zúbkovania).
 9. Normálne parametre vlny T (musia byť vždy kladné v elektróde I, II, aVF, V2-V6, nie zubaté, nerozdelené, vždy záporné v elektróde aVR).
 10. QT interval je na isolíne, rovno.

Správna patológia

Tento variant vedenia impulzov pozdĺž jeho zväzku je oveľa bežnejší. Znaky EKG, ktoré charakterizujú úplnú blokádu pravej nohy zväzku Jeho, zahŕňajú:

 • Zvýšenie trvania komplexu QRS počas 0,120 sekúnd.
 • Prítomnosť deformovaného dlhého hrotu S v elektrónoch V4-V6.
 • Prítomnosť rozdelená do troch fáz (podobne ako písmeno "M") QRS v elektrónoch V1-V3.

Keď už hovoríme o znakoch neúplnej blokády pravého zväzku jeho zväzku, stojí za zmienku, že EKG nemá patologicky dlhý komplex QRS (jeho dĺžka je buď normálna, alebo je na hornej hranici normy v rozsahu 0,090 až 0,110 sekúnd), ale prítomnosť troch fáz počas vizuálneho hodnotenia komorového komplexu.

Čo by mala byť diéta po srdcovom infarkte a všeobecne pre srdcové choroby? Popis pravidiel pre zostavenie diéty nájdete v našom článku.

Transmurálny infarkt myokardu: čo to je, ako sa líši od iných foriem ochorenia a ako ľahko sa dá liečiť? Zistite tu.

Čo by mali byť ošetrovateľské intervencie pre infarkt myokardu? Čo by mali sestry robiť a čo nemajú právo robiť? Všetko je popísané v tomto článku.

Ľavá strana

Ľavá noha v jej štruktúre má predné a zadné vetvy, ktoré sa živia krvou z rôznych arteriálnych ciev. Porušenie prechodu pulzu v tomto úseku spravidla nie je sprevádzané prudkou expanziou komplexov QRS, ako je to v prípade lézie pravej nohy, ale poskytuje živý obraz odchýlky elektrickej osi srdca v prednej rovine.

Zrakové znaky úplnej blokády ľavej vetvy (ovplyvňujúcej obe vetvy) na EKG zahŕňajú:

 • Môže dôjsť k predĺženiu komorového komplexu o viac ako 0,12 sekundy.
 • Prítomnosť hlbokých dlhých zubov S v elektrónoch V4-V6.
 • Prítomnosť dlhých a deformovaných R zubov v elektróde I, aVL a V5-V6.
 • Absencia Q na grafoch I, V5-V6.

Blokáda prednej vetvy ľavej nohy Hisa vyzerá takto:

 • Výrazná odchýlka osi srdca vľavo (od -30 do -90 stupňov).
 • Komorový komplex normálneho trvania.
 • Malé zuby R v kombinácii s hlbokými zubami S v II, III a aVF.
 • Malé Q zuby v I a aL.

Blokáda zadnej vetvy ľavej nohy Hisa vyzerá takto:

 • Výrazná odchýlka osi srdca v správnom smere (od +120 do +180 stupňov).
 • Komorový komplex normálneho trvania.
 • Malé Q zuby v kombinácii s vysoko amplitúdovými R zubami v II, III a aVF.
 • Malé zuby R v I a aVL.

Viac informácií o určení blokády pravých alebo ľavých nôh zväzku His na výsledkoch EKG nájdete na videu:

Diagnóza

V modernej kardiológii blokáda nôh His nepredstavuje samostatnú nozologickú jednotku, ale charakterizuje elektrokardiografický príznak ochorenia, ktorý je uvedený v ICD (International Classification of Diseases).

Pri zisťovaní vyššie uvedených príznakov, ktoré zodpovedajú opisu blokády nôh na EKG, lekár nevyhnutne identifikuje príčinu tejto poruchy rytmu a robí diagnózu v súlade s odporúčaniami vlády a považuje blokádu za prejav choroby.

Ako nebezpečný je akútny infarkt myokardu zadnej steny ľavej komory a ako ho včas odhaliť? Zistite viac!

Viete, či je postihnutie spôsobené infarktom myokardu? Je možné vrátiť sa do práce a kedy presne? Povieme to!

Môžete sa dozvedieť o tom, ako ECG infarkt vyzerá z našej ďalšej publikácie.

Ďalší výskum

Ako je známe, nielen metóda EKG, napriek svojim mnohým výhodám, pomáha pri identifikácii a vylepšovaní diagnózy u kardiologického pacienta. Lekár môže do plánu vyšetrenia pacienta zahrnúť nasledujúce typy štúdií: t

 • Nastavenie holtera pre každodenné monitorovanie srdcovej frekvencie na zistenie frekvencie arytmie, stupňa jej závažnosti.
 • EchoCG (echokardiografia), čo je metóda na detekciu organických zmien v tkanivách srdca, veľkosti jeho komôr, funkcie kontraktility, sily uvoľňovania krvi.
 • CPECG (transesofageálna elektrokardiografia) v prípade zlyhania obvyklej EKG štúdie.
 • MSCT je multispirálna metóda počítačovej tomografie.
 • MRI srdca.

liečba

Terapia tohto typu poruchy srdcového rytmu začína zmenou životného štýlu pacienta. Mali by ste sa vystaviť menšiemu stresu, zapájať sa do obmedzenej fyzickej námahy, relaxovať na čerstvom vzduchu, vzdať sa všetkých obvyklých intoxikácií, dodržiavať zásady správnej výživy.

Liečba blokády zväzku jeho zväzku závisí od organického ochorenia srdca, ktoré spôsobilo vznik poruchy rytmu. Môžu byť použité nasledujúce lieky:

 1. Antihypertenzíva na systematickú liečbu a kontrolu vysokého krvného tlaku (ACE inhibítory - lisinopril, človek, ramiprel, enalapril; kardioselektívne blokátory adrenergných receptorov - bisoprolol, atenolol, propranolol; antagonisty angiotenzinogénu - valsartan, test som neurobil a testovací plán som absolvoval).
 2. Protidoštičkové látky na prevenciu vývoja krvných zrazenín (Plavix, clopidex, plagril, trombotické ACC).
 3. Antianginózna terapia zameraná na ischemickú chorobu srdca (nitroglycerín, monochinkwe, isoket).
 4. Statíny (simvastatín, atorvastatín, rozuvastatín) so znížením lipidov a účinkom na prevenciu aterosklerotických plakov.
 5. Diuretiká (lasix, diuver).

Pre choroby pľúc, ktoré spôsobili "pľúcne srdce" a blokádu nôh, aplikujeme atrovent, berodual, backlasone, duch, berotok, Foradil.

Okrem lekárskeho ošetrenia sa tiež používa chirurgická inštalácia kardiostimulátora, ale vykonáva sa v neprítomnosti pozitívneho účinku farmakologických prípravkov.

Blokáda nôh Svojho zväzku, ktorá je závažným EKG - znakom srdcového ochorenia, vyžaduje starostlivé pozorovanie pacienta ošetrujúcim lekárom a nemenej pozorný postoj samotného pacienta.

Abnormality srdcového rytmu sú často príčinou smrti, a to je presne to, čo spôsobuje potrebu okamžite vyhľadať lekársku pomoc, keď zistíte pocity nepravidelného srdcového tepu alebo srdcového zlyhania.

Blokáda ramennej vetvy

Niekedy pacient, ktorý dostal od lekára správu EKG, môže počuť, že má blokádu Svojho zväzku. To môže pacientovi spôsobiť niektoré otázky, najmä ak hovoríme o malom dieťati, pretože blokáda sa vyskytuje aj u detí. Čo je to - choroba alebo syndróm, existuje hrozba pre život a zdravie, čo by sa v takejto situácii malo urobiť, zvážime v tomto článku.

Obrázok ukazuje neuromuskulárny systém srdca.

Jeho zväzok je teda časťou srdcového svalu, ktorý sa skladá z atypických svalových vlákien a zahŕňa trup a dve nohy - ľavú (jeho predné a zadné vetvy) a pravú. Kmeň sa nachádza v hornej časti prepážky medzi komorami a nohy sú poslané do pravej a ľavej komory, v danom poradí, rozdeľujúc sa na najmenšie Purkyňove vlákna hlboko v srdcovom svale. Funkciou týchto štruktúr je prenášať elektrické impulzy, ktoré sa vyskytujú v pravej predsieni ventrikulárneho myokardu, čo spôsobuje, že sa sťahujú v rytme zodpovedajúcom rytmu predsiení. Ak je vedenie impulzu čiastočne alebo úplne narušené, vyvíja sa blokovanie zväzku jeho vetvy. To je jeden z typov porúch vedenia, najčastejšie sa vyskytujúcich bez klinických prejavov a je charakterizovaný úplným alebo čiastočným blokom na ceste impulzov v srdcových komorách. Vyskytuje sa u 6 ľudí z tisíca a po 55 rokoch - u 2 ľudí zo sto, častejšie u mužov.

Existujú nasledujúce typy blokovania:

- jeden lúč - blokáda pravej nohy; blokáda prednej alebo zadnej vetvy ľavej nohy;
- dvojramenná blokáda oboch vetiev ľavej nohy; blokáda pravej nohy jednou vetvou ľavej nohy;
- trekhpuchkovaya - blokáda pravých a ľavých nôh.

Každý z týchto typov blokády môže byť úplný alebo neúplný. Blokáda môže byť tiež trvalá, prerušovaná (vznikajúca a mizajúca v procese zaznamenávania jedného EKG), prechodná (nezaznamenaná na každom elektrokardiograme) alebo striedavá (meniace sa bloky rôznych nôh v procese zaznamenávania jedného EKG).

Príčiny blokády zväzkov Guis

Choroby vodivosti vo vnútri komôr môžu byť spôsobené takýmito ochoreniami, ako sú:

- vrodené a získané srdcové defekty - stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, stenóza pľúcnej artérie, stenóza a koarktácia úst aorty, insuficiencia aortálnej chlopne
- kardiomyopatia, myokardiodystrofia rôzneho pôvodu - endokrinné (tyreotoxikóza, diabetes mellitus), metabolické (anémia), jedlo (alkoholizmus, obezita), autoimunitné (systémový lupus erythematosus, reumatoidná artritída)
- ischemickej choroby srdca
- kardioskleróza ako výsledok mnohých kardiologických ochorení, vedie k nahradeniu časti svalových vlákien jazvovým tkanivom, vrátane atypických svalových vlákien
- myokarditídy vírusového alebo bakteriálneho pôvodu
- ochorenia srdca pri reumatizme - endokarditída, myokarditída
- infarktu myokardu
- dlhodobej arteriálnej hypertenzie, ktorá vedie k hypertrofii myokardu
- intoxikácie srdcovými glykozidmi
- pľúcna embólia
- chronické pľúcne ochorenia (chronická obštrukčná bronchitída, pľúcny emfyzém, ťažká bronchiálna astma), ktoré vedú k tvorbe pľúcneho srdca - stagnácia krvi v pravej predsieni a komorová hypertrofia a expanzia

U malých detí a adolescentov môže byť nekompletná blokáda v jednej ramene sprevádzaná menšími anomáliami vývoja srdca (ďalšia akord v ľavej komore, otvorené oválne okno, prolaps mitrálnej chlopne) av neprítomnosti organickej lézie srdca sa považuje za variant normy.

Blokáda s jedinou alebo dvojitou ľavicou je takmer vždy spojená so skôr získanou ako vrodenou srdcovou chorobou a nemožno ju považovať za variant normy.

Príznaky blokády bloku vetvenia zväzku

Blokovanie pravou rukou sa spravidla neprejavuje a je detegované náhodou počas prechodu plánovaného EKG. Prítomnosť sťažností, ako je dýchavičnosť, bolesť v srdci, pocity narušenia srdca, únava, môžu byť spôsobené základným ochorením, ktoré spôsobilo blokádu.

S prednou alebo zadnou ľavou hemiblokádou (jedna z vetiev) sú klinické prejavy tiež minimálne a sú spôsobené základným ochorením.

Kompletný ľavý blok sa môže prejaviť palpitáciami, závratmi, bolesťou v oblasti srdca. To môže byť spôsobené masívnymi zmenami v srdcovom svale ľavej komory, napríklad akútnym infarktom myokardu.

Blokovanie troch lúčov je spôsobené úplným alebo neúplným blokom v ceste pulzu. Neúplná blokáda je charakterizovaná oneskorením impulzov prichádzajúcich do komôr a uskutočňovaných pozdĺž niekoľkých neporušených vlákien a úplných - absenciou vedenia impulzov do komôr a výskytom ektopického (nie je umiestneného tam, kde je to potrebné) ohniska excitácie v nich a úplného oddelenia predsiení a komôr, ku ktorým dochádza. znížená v rytme s frekvenciou 20 - 40 úderov za minútu. Takáto frekvencia kontrakcií je výrazne pod normou a nemôže poskytnúť adekvátne uvoľnenie krvi do aorty. Klinicky sa prejavuje častými závratmi, pocitom zlyhania srdca a tendenciou k mdloby v dôsledku prudkého poklesu prietoku mozgovej krvi (útoky Morgagni - Edems - Stokes). Môže viesť k vzniku život ohrozujúcich komplikácií alebo spôsobiť náhlu srdcovú smrť.

diagnostika

Toto narušenie vodivosti možno zistiť štandardnou elektrokardiografiou. Ďalšia taktika lekára závisí od typu identifikovanej blokády.

Keď sa zistí neúplná správna blokáda a pri absencii srdcových ochorení, lekár to môže považovať za variant fyziologickej normy a nepredpisuje ďalšie metódy vyšetrenia.

Blokáda dvoch lúčov vyžaduje podrobnejšie vyšetrenie pacienta. Ak sa na EKG po prvý raz v živote zistí úplná ľavá blokáda, v nemocnici sa vyžaduje okamžitá hospitalizácia, aj keď sa pacient nesťažuje, pretože tento stav je spôsobený rozsiahlymi procesmi v myokarde. Predpis týchto procesov (chronická kardioskleróza alebo akútny infarkt myokardu, najmä jeho bezbolestná forma) je lepšie zistiť v nemocnici pod dohľadom lekárov. Okrem toho, prejavy takejto blokády na EKG zakrývajú EKG - kritériá infarktu myokardu, takže lekár jednoducho nemôže potvrdiť alebo vyvrátiť infarkt iba EKG. Dlho existujúci kompletný ľavý blok v neprítomnosti zhoršenia v priebehu základného ochorenia nevyžaduje stacionárne pozorovanie.

Blokáda troch lúčov je indikáciou pre núdzovú hospitalizáciu v nemocnici na kompletnejšie vyšetrenie a riešenie problému srdcovej chirurgie.

Príznaky blokády na EKG sú:

- blokáda pravej nohy. V pravých vedeniach (V 1, V2) M - komplexy typu Rsr alebo rSR, v ľavých vodičoch (V5, V6) je S vlna široká, vrubová, komplex QRS je viac ako 0,12 s

- blokáda ľavej nohy. V ľavých elektrónoch (V5, V6, I,) sa rozšírené deformované komôrkové komplexy bez Q vlny s rozdeleným hrotom R vlny, v pravých elektródach (V1, V2, III,) deformované komplexy s deleným koncom S vlny, šírka komplexu je viac ako 0,12 s

- tri-lúčová blokáda - príznaky pravej a ľavej blokády, známky atrioventrikulárneho bloku I, II, III stupňa.

Z ďalších vyšetrovacích metód na klinike alebo na kardiologickom oddelení môže byť pacientovi pridelená rutinná diagnostická metóda - všeobecné testy krvi a moču, biochemické krvné testy a tiež:

 • Denné monitorovanie EKG sa zobrazuje na zistenie prechodnej blokády počas dňa.
 • Extraezofageálna elektrokardiografia pomáha diagnostikovať poruchy rytmu s neinformatívnosťou normálneho EKG
 • Echokardiografia diagnostikuje organickú patológiu srdca, vyhodnocuje ejekčnú frakciu, kontraktilitu myokardu.
 • MSCT srdca (multispirálna počítačová tomografia) alebo MRI srdca (zobrazovanie magnetickou rezonanciou) možno preukázať v kontroverzných a diagnosticky nejasných prípadoch na detekciu srdcového ochorenia.

Ošetrenie blokády nohy vetvy zväzku

Neexistuje žiadne špecifické lekárske ošetrenie pre túto poruchu vedenia. Pacienti s blokádou správneho zväzku His v neprítomnosti základného ochorenia, nepotrebujú liečbu. Pacientom s blokádou jedného alebo dvoch lúčov na liečbu základného ochorenia môžu byť predpísané nasledujúce skupiny liekov: t

- vitamíny - tiamín (vitamín B1) s kyselinou lipoovou, riboflavín (vitamín B2), kyselina nikotínová (vitamín PP)
- antioxidanty - ubichinón, karnitín, mexidol, preduktálne
- sedatíva rastlinného pôvodu (ľubovník bodkovaný, maternica, kozlík, šalvia)
- antihypertenzíva na liečbu arteriálnej hypertenzie - ACE inhibítory (perindopril, lisinopril), antagonisty receptora angiotenzinogénu II (losartan, valsartan), beta - adrenoblockery (bisoprolol, atenolol), antagonisty kalciových kanálov (amlodipín, verapamil) Posledné dve skupiny sa majú podávať opatrne, pretože znižujú srdcovú frekvenciu.
- anianginálne lieky na liečbu ischemickej choroby srdca - krátkodobé a dlhodobo pôsobiace nitráty (nitroglycerín, isoket, cardiket, monochinkwe)
- protidoštičkové činidlá na prevenciu trombózy v srdci av krvných cievach - aspirín, kardiomagnyl, trombotická
- lieky znižujúce lipidy na normalizáciu cholesterolu - statíny (rosuvastatín, atorvastatín, simvastatín)
- diuretiká a srdcové glykozidy pri rozvoji chronického srdcového zlyhania - indapamid, diuver, lasix; strofantín, digoxín
- lieky na liečbu ochorení bronchopulmonálneho systému, ktoré spôsobili vznik pľúcnych srdcovo inhalovaných adrenergných mimetík a glukokortikosteroidov (berotek, berodual, lieh, baclazón)
- antibiotiká, nesteroidné protizápalové lieky na zápal sliznice srdca - penicilín; nimesulid, diklofenak

Okrem medikácie sa na liečbu blokády používa chirurgická metóda, ktorá spočíva v inštalácii kardiostimulátora (EX) pacientovi. Úplná správna blokáda, najmä v kombinácii s ľavou hemiblokádou (blokáda jednej vetvy ľavej nohy) a úplná ľavá blokáda, ktorá sa vyvinula v akútnom období infarktu myokardu (10-14 dní), sú indikáciami na vykonanie dočasnej stimulácie vložením elektródy cez stredovú žilu do pravej strany. komora. Trojzložková blokáda s úplným atrioventrikulárnym blokom, zriedkavým ventrikulárnym rytmom a Morgagni-Edems-Stokesovými záchvatmi (bezvedomie) je indikáciou pre trvalú stimuláciu (implantácia umelého kardiostimulátora alebo kardioverter-defibrilátora).

Životný štýl s blokádou jeho zväzku

Pacient s blokádou pravej nohy bez klinických prejavov a bez srdcových ochorení môže viesť zdravý životný štýl s obvyklou fyzickou námahou. V prítomnosti základnej choroby, ktorá spôsobila blokádu s dvojitým alebo trojitým lúčom, musíte obmedziť zaťaženie a stresy, odpočinúť viac, jesť správne, zbaviť sa zlých návykov.

Pri inštalácii pacienta by mal pacient so sebou vždy niesť kartu kardiostimulátora, vyhýbať sa blízkemu vystaveniu elektrických spotrebičov a mobilného telefónu implantačnej oblasti. Napríklad, keď sa opierate o televízor, rozprávajte sa po telefóne, zatlačte ho k uchu na opačnej strane, aby ste mali sušič vlasov alebo elektrický holiaci strojček, ktorý nie je bližšie ako 10 cm od miesta implantácie.

Pacient by mal raz ročne navštíviť lekára na EKG alebo častejšie, ak ho predpisuje ošetrujúci lekár. Pri inštalácii EKS sa prvá návšteva u lekára - kardiochirurga a arytmológa po prepustení uskutoční za tri mesiace, potom za pol roka, potom dvakrát ročne.

komplikácie

Komplikácie zahŕňajú paroxyzmálne ventrikulárne tachykardie, ventrikulárnu fibriláciu, asystólu (zastavenie srdcovej činnosti - náhla srdcová smrť). Komplikácie základného ochorenia u pacienta s blokádou môžu byť akútne a chronické srdcové zlyhanie, tromboembolické komplikácie (pľúcna embólia, mŕtvica).

Prevencia vzniku komplikácií je včasné vyšetrenie, pravidelné návštevy u lekára a plnenie všetkých jeho receptov, najmä u pacientov so srdcovým a cievnym ochorením.

výhľad

Ak zhrnieme všetko, čo je napísané, možno povedať, že blokáda zväzku Jeho nie je choroba, ale symptóm ochorenia srdca, ktorý sa buď zistí na EKG, alebo sa klinicky prejaví. Aby sme vedeli, aké dôsledky môže mať konkrétna blokáda, je potrebné vziať do úvahy, že prognóza závisí od ochorenia, ktoré viedlo k rozvoju bloku.

Pri správnej blokáde s jedným blokom a neprítomnosti srdcovej alebo pľúcnej patológie je prognóza priaznivá. S vývojom úplnej blokády ľavej nohy na pozadí infarktu myokardu je prognóza nepriaznivá, pretože úmrtnosť dosahuje v akútnom období infarktu 40-50%. Prognóza blokády troch zväzkov je tiež nepriaznivá, pretože zvyšuje pravdepodobnosť asystoly.